Công ty luật TNHH Hà Đô

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Nên hiểu là góp vốn bằng quyền sử dụng đất hay là góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất? Việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất được thực hiện bằng những hình thức nào là phù hợp với quy định của pháp luật?

Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai cũng như các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành đều có quy định về việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, vẫn tồn tại các quy định không đồng nhất giữa các văn bản pháp luật tạo nên những khó khăn, lúng túng đối với không chỉ người góp vốn mà với cả người áp dụng pháp luật.

Theo Luật Doanh nghiệp, tài sản góp vốn là giá trị quyền sử dụng đất, còn Luật Đất đai thì quy định về góp vốn bằng quyền sử dụng đất chứ không phải bằng giá trị quyền sử dụng đất. Ở đây chúng ta hiểu quyền sử dụng đất là một loại tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự, loại tài sản này có thể dùng để góp vốn, còn giá trị quyền sử dụng đất là giá trị được tính bằng tiền của quyền sự dụng đất đối với một diện tích đất nhất định trong thời hạn sử dụng đất xác định. Giá trị quyền sử dụng đất chỉ dùng để tính toán khi góp vốn, chuyển nhượng hoặc bồi thường khi thu hồi đất. Chính vì vậy, đối với đất khi được sử dụng với mục đích góp vốn thì nên hiểu là góp vốn bằng quyền sử dụng đất, và quyền sử dụng đất có giá trị nhất định tương đương với phần vốn góp mà cá nhân, tổ chức dự định góp vốn.

Hiện nay, pháp luật quy định hai hình thức góp vốn bằng quyền sử dụng đất: góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh tế và góp vốn trở thành chủ sở hữu/thành viên/cổ đông công ty.

Trường hợp góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh chỉ cho phép bên nhận góp vốn cùng sử dụng và khai thác đất với mục đích sản xuất, kinh doanh hoặc mục đích khác đã được các bên thỏa thuận. Bên góp vốn vẫn là chủ thể sử dụng đất trong mỗi quan hệ pháp lý với Nhà nước (chủ thể đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Ở đây không có sự chuyển giao quyền sử dụng đất cho bên nhận vốn góp, do đó, việc góp vốn có thể chấm dứt theo thỏa thuận của các bên, khi hết thời hạn hoặc khi một bên chết ( nếu là cá nhân góp vốn) bị giải thể, phá sản (nếu là tổ chức góp vốn).

Trường hợp góp vốn để trở thành chủ sở hữu/thành viên/cổ đông công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì quyền sử dụng đất được dùng để góp vốn được chuyển từ bên góp vốn sang bên nhận góp vốn. Công ty nhận góp vốn sẽ là chủ thể sử dụng đất trong quan hệ pháp lý với Nhà nước (chủ thể đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Lúc này giá trị của quyền sử dụng đất được tính là phần vốn góp/cổ phần mà người góp vốn được sở hữu, người góp vốn có quyền định đoạt đối với phần vốn góp trong công ty. Chính vì vậy, việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất ở đây không thể chấm dứt, người góp vốn không còn quyền định đoạt đối với tài sản góp vốn nữa.

Sự không thống nhất trong quy định của các văn bản pháp luật khiến các bên góp vốn, nhận góp vốn cũng như người áp dụng pháp luật khó có thể hiểu thấu đáo, thực hiện đúng pháp luật đã gây nên nhiều tranh chấp cũng như thiệt hại không đáng có trong thực tiễn.

Chúng tôi với tư cách là Luật sư, những người có am hiểu pháp luật cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật ước muốn được hợp tác với Quý khách hàng để tư vấn thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất trong quá trình sử dụng, khai thác giá trị của loại tài nguyên vô cùng quý giá này.

Liên hệ với chúng tôi theo số: 1900 62 80

author

Về tác giả: Lê Minh Tuấn

Luật sư, Giám đốc / Lawyer, Director

Tư vấn thương mại quốc tế / International Trade Consultant

Điện thoại: (024) 730 86 999 / Mobi: 090 45 45 299

Email: infor@hado-law.com / Email: infor.ssv@gmail.com 

Đánh giá 9.8 / 10 bởi hơn 200 khách hàng lớn tại Việt Nam