Công ty luật TNHH Hà Đô

Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thay đổi ngành nghề kinh doanh đôi khi cần thiết với doanh nghiệp khi kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên, theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành thì khi xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải xác định ngành nghề kinh doanh và áp mã ngành theo quy định của pháp luật.

Khái niệm về Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Theo đó, khi có nhu cầu thay đổi ngành nghề kinh doanh thì doanh nghiệp phải lập hồ sơ xin thay đổi (bổ sung hoặc rút) ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp.

Bộ hồ sơ xin thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm

  • Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
  • Quyết định về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Nội dung cơ bản Công ty Luật Hà Đô tư vấn và thực hiện:

  • Tư vấn về bổ sung hoặc rút ngành nghề kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện (yêu cầu chứng chỉ, yêu cầu vốn pháp định);
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Thực hiện soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ xin thay đổi;
  • Tiến hành các thủ tục thay đổi tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Qua đó từng bước Doanh nghiệp đã hoàn tất giúp cho Giấy chứng nhận đầu tư được thay đổi

Hãy liên hệ với Luật Hà Đô để có được cái nhìn toàn diện và bao quát về các ngành nghề kinh doanh, từ đó doanh nghiệp sẽ tiến hành đăng ký, thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nội và hoạt động phù hợp đúng các quy định của pháp luật: 1900 62 80

author

Về tác giả: Lê Minh Tuấn

Luật sư, Giám đốc / Lawyer, Director

Tư vấn thương mại quốc tế / International Trade Consultant

Điện thoại: (024) 730 86 999 / Mobi: 090 45 45 299

Email: infor@hado-law.com / Email: infor.ssv@gmail.com 

Đánh giá 9.8 / 10 bởi hơn 200 khách hàng lớn tại Việt Nam