Công ty luật TNHH Hà Đô

 • Điều Kiện Và Các Phương Thức Thanh Toán quốc tế

  Điều kiện và phương thức thanh toán quốc tế

  Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu được sử dụng phổ biến hiện nay. Những điều kiện được áp dụng trong các phương thức thanh toán....

 • Tư vấn thủ tục thanh toán quốc tế

  Tư vấn thủ tục thanh toán quốc tế

  Tư vấn thủ tục thanh toán quốc tế cho doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa/dịch vụ, thanh toán cho khách hàng nước ngoài bằng nhiều phương thức khác nhau...

 • Tư vấn điều kiện giao hàng trong xuất nhập khẩu

  Tư vấn điều kiện giao hàng trong xuất nhập khẩu

  INCOTERMS là những điều khoản thiết yếu trong hoạt động TMQT, qui định về điều kiện giao hàng trong xuất nhập khẩu và chi tiết trách nhiệm...

 • Tư vấn nghiệp vụ Xuất và Nhập khẩu

  Tư vấn nghiệp vụ Xuất- Nhập khẩu

  Công ty Luật Hà Đô với kinh nghiệm làm xúc tiến thương mại quốc tế, tư vấn nghiệp vụ xuất nhập khẩu cho các dự án ODA, tư vấn thường xuyên nghiệp vụ khai hải quan điện tử (VNACCS/VCIS) cho các doanh nghiệp FDI sẽ chắc chắn đem đến cho Quý khách...

 • Tư vấn và áp mã hàng hóa (HS) xuất nhập khẩu

  Tư vấn áp mã hàng hóa (HS) xuất nhập khẩu

  Áp mã hàng hóa là một công đoạn bắt buộc trong quá trình kê khai, khai báo hải quan. Khi làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa thì người kê khai hải quan sẽ tự phân loại hàng hóa để làm cơ sở xác định mức thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu...

 • Vận tải và giao nhận quốc tế

  Vận tải, giao nhận quốc tế

  Chúng tôi, với kinh nghiệm làm xúc tiến thương mại quốc tế, tư vấn nghiệp vụ xuất nhập khẩu, tư vấn nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa trong vận tải quốc tế, giải quyết những tranh chấp về vận tải quốc tế,…vv đã cập nhật được nhiều thông tin và đúc rút...

 • Tư vấn Hợp đồng cho thương mại quốc tế

  Tư vấn Hợp đồng thương mại quốc tế

  Có một đặc trưng cố hữu trong giao thương quốc tế đó là sự không đồng nhất về luật pháp quốc gia của các bên trong quan hệ hợp đồng. Điều này cũng gây nên nhiều khó khăn, là mầm mống dẫn đến tranh chấp trong quan hệ kinh doanh quốc tế....

 • Xúc tiến mạnh thương mại quốc tế

  Xúc tiến thương mại quốc tế

  Công ty Luật Hà Đô (là thành viên của SixthSense Group) với đội ngũ Luật sự, chuyên viên thương mại quốc tế, ước mong được đồng hành cùng Quý khách hàng đi tới thành công....

 • Giải quyết về tranh chấp thương mại quốc tế

  Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

  Tranh chấp trong thương mại quốc tế là lĩnh vực rất rộng, phức tạp tập trung chủ yếu vào hai nhóm đó là Tranh chấp Hợp đồng và Tranh chấp ngoài hợp đồng (điều kiện và tập quán thương mại quốc tế). Khi xảy ra tranh chấp các bên rất khó thương lượng...