Công ty luật TNHH Hà Đô

Đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích

Giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Điều kiện chung đối với Giải pháp hữu ích được bảo hộ:

 • Có tính mới
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp

Quyền đăng ký Giải pháp hữu ích:

Tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký Giải pháp hữu ích:

 • Tác giả tạo ra Giải pháp hữu ích bằng công sức và chi phí của mình.
 • Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
 • Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra Giải pháp hữu ích thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.
 • Người có quyền đăng ký quy định ở trên có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký.

Các công việc chủ yếu công ty Luật Hà Đô thực hiện là:

Tư vấn trước khi đăng ký:

 • Tư vấn khả năng bảo hộ của giải pháp đăng ký
 • Tư vấn thiết lập các giải pháp cần bảo hộ

Thiết lập hồ sơ đăng ký Giải pháp hữu ích:

 • Lập tờ khai đăng ký giải pháp hữu ích.
 • Tư vấn, xây dựng hoàn thiện bản mô tả giải pháp hữu ích.
 • Chụp hình minh họa giải pháp (nếu cần).

Tiến hành Đăng ký xác lập quyền:

 • Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký giải pháp tại Cục SHTT Việt Nam.
 • Chuyển giao hồ sơ tờ khai có dấu nhận đơn của Cục SHTT Việt Nam cho doanh nghiệp.

Theo dõi đơn đăng ký:

 • Theo dõi tiến trình ra thông báo xét nghiệp hình thức, xét nghiệm nội dung, thông báo tranh chấp, thông báo cấp văn bằng.
 • Soạn công văn trả lời phúc đáp công văn thông báo của Cục sở hữu trí tuệ.
 • Đại diện nhận thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.
 • Đại diện nhận thông báo cấp Giấy chứng nhận.

Để biết thêm về trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hợp tác: 1900 62 80

author

Về tác giả: Lê Minh Tuấn

Luật sư, Giám đốc / Lawyer, Director

Tư vấn thương mại quốc tế / International Trade Consultant

Điện thoại: (024) 730 86 999 / Mobi: 090 45 45 299

Email: infor@hado-law.com / Email: infor.ssv@gmail.com 

Đánh giá 9.8 / 10 bởi hơn 200 khách hàng lớn tại Việt Nam