Công ty luật TNHH Hà Đô

Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

Đăng ký trụ sở công ty là yêu cầu bắt buộc khi thành lập cũng như trong quá trình hoạt động của công ty. Do vậy, khi doanh nghiệp có sự thay đổi địa chỉ trụ sở công ty thì việc đăng ký lại về sự thay đổi cũng là yêu cầu bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Bộ hồ sơ thay đổi trụ sở của công ty gồm:

  • Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
  • Biên bản họp về việc thay địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
  • Quyết định về việc thay đổi trụ sở của doanh nghiệp nghiệp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
  • Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, hồ sơ thay đổi gồm: thông báo thay đổi, biên bản họp và quyết định như trên kèm theo bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty và danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Nội dung cơ bản Công ty Luật Hà Đô tư vấn và thực hiện:

  • Tư vấn về thủ tục, trình tự thay đổi trụ sở chính của công ty: Thay đổi cùng quận (huyện), thay đổi khác quận (huyện), thay đổi khác tỉnh (thành phố);
  • Tư vấn các vấn đề về thuế liên quan đến việc chuyển đổi trụ sở của doanh nghiệp;
  • Tư vấn về các vấn đề pháp lý khác liên quan đến việc thay đổi trụ sở của doanh nghiệp (thông báo cho các đối tác, khách hàng biết việc doanh nghiệp chuyển trụ sở doanh nghiệp … )
  • Thực hiện soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ thay đổi;
  • Tiến hành các thủ tục thay đổi tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và thực hiện: 1900 62 80

Bạn có biết: Hồ sơ thủ tục thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh

author

Về tác giả: Lê Minh Tuấn

Luật sư, Giám đốc / Lawyer, Director

Tư vấn thương mại quốc tế / International Trade Consultant

Điện thoại: (024) 730 86 999 / Mobi: 090 45 45 299

Email: infor@hado-law.com / Email: infor.ssv@gmail.com 

Đánh giá 9.8 / 10 bởi hơn 200 khách hàng lớn tại Việt Nam