Công ty luật TNHH Hà Đô

Hành Chính

 • BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỐ 45/2019/QH14

  BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỐ 45/2019/QH14

  Bộ luật Lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác...

 • Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013

  Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013

  Nghị định này quy định hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện....

 • Xử phạt vi phạm luật giao thông - Những điều nên biết

  Xử phạt vi phạm luật giao thông

  Hiện nay, các quy định của pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ rất đầy đủ và rõ ràng. Tuy nhiên, để nắm rõ và hiểu hết được các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ là vấn...

 • Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13

  Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13

  Luật này quy định về hệ thống giáo dục nghề nghiệp; tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp....

 • Luật sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam số 72/2014/QH13

  Luật sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam số 72/2014/QH13

  uốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 16/1999/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 19/2008/QH12....

 • Luật công an nhân dân số 73/2014/QH13

  Luật công an nhân dân số 73/2014/QH13

  Luật này quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ, chính sách đối với Công an nhân dân...

 • Luật tổ chức tòa án nhân dân số 62/2014/QH13

  Luật tổ chức tòa án nhân dân số 62/2014/QH13

  Luật này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân; về Thẩm phán, Hội thẩm và các chức danh khác trong Tòa án nhân dân; về bảo đảm hoạt động của Tòa án nhân dân....

 • Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13

  Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13

  Luật này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân; về Kiểm sát viên và các chức danh khác trong Viện kiểm sát nhân dân; về bảo đảm hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân....

 • Luật hàng không dân dụng Việt Nam số 61/2014/QH13

  Luật hàng không dân dụng Việt Nam số 61/2014/QH13

  Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11...

 • Thông tư 03/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành

  Thông tư 03/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

  Quy chế này quy định về tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy, bao gồm: tổ chức tuyển sinh, điều kiện tham gia tuyển sinh của thí sinh, chính sách ưu tiên trong tuyển sinh; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của trường trong công tác tuyển sinh; tuyển sinh sử...