Công ty luật TNHH Hà Đô

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức nhằm tái cấu trúc doanh nghiệp. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đem lại sự thuận lợi, phù hợp cho nhu cầu kinh doanh của Quý khách hàng.

Để việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được thực hiện nhanh chóng, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp, miễn phí.

Các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

 • Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên
 • Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên
 • Chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên
 • Chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần
 • Chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên thành công ty TNHH một thành viên
 • Chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên thành công ty cổ phần
 • Chuyển đổi từ Công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên
 • Chuyển đổi từ Công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên;

Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

1. Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy đăng ký kinh doanh;

2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về việc thay đổi của:

 • Chủ sở hữu Công ty (đối với Công ty TNHH 1 thành viên)
 • Hội đồng thành viên Công ty (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên)
 • Đại Hội đồng cổ đông (đối với Công ty Cổ phần)
 • Các Bên tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với dự án hoạt động dưới hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh)
 • Tùy việc chuyển đổi các loại hình khác nhau thì trong hồ sơ sẽ bổ sung thêm: Hợp đồng chuyển nhượng, Quyết định của chủ sở hữu công ty/HĐQT, Dự thảo Điều lệ Công ty tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp

Nội dung tư vấn chính về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

 • Thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua quyết định chuyển đổi  doanh nghiệp;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp (Mô hình và Cơ cấu tổ chức,  phương thức hoạt động và điều hành, mối quan hệ giữa các chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông, tỷ lệ và phương thức góp vốn, các nội dung khác có liên quan);
 • Hoàn thiện hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm: Tư vấn và hoàn thiện Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, Quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, Đề nghị đăng ký chuyển đổi, Danh sách thành viên/Cổ đông, Điều lệ công ty và các giấy tờ khác có liên quan;
 • Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hợp tác: 1900 62 80

Tìm hiểu ngay: Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh 2021

author

Về tác giả: Lê Minh Tuấn

Luật sư, Giám đốc / Lawyer, Director

Tư vấn thương mại quốc tế / International Trade Consultant

Điện thoại: (024) 730 86 999 / Mobi: 090 45 45 299

Email: infor@hado-law.com / Email: infor.ssv@gmail.com 

Đánh giá 9.8 / 10 bởi hơn 200 khách hàng lớn tại Việt Nam