Công ty luật TNHH Hà Đô

Giải quyết tranh chấp về kiểu dáng, sáng chế

Tranh chấp và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang diễn ra khá phổ biến hiện nay tại Việt Nam. Công ty Luật Hà Đô được đánh giá là thành công trong việc phối hợp có hiệu quả với các cơ quan chức năng để tiến hành giải quyết các tranh chấp, chống lại hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ về kiểu dáng, giải pháp hữu ích, sáng chế cho các chủ sơ hữu.  

Dịch vụ của Luật Hà Đô trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ gồm:

  • Tư vấn và đại diện theo ủy quyền cho chủ sở hữu quyền trong các tranh chấp và khiếu nại liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam, bao gồm:

+ Xem xét, tư vấn và tiến hành khiếu nại các quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ;

+ Tư vấn và tiến hành thủ tục phản đối đơn cấp Văn bằng bảo hộ cho các đối tượng như sáng chế, kiểu dáng, nhãn hiệu nhằm giúp khách hàng bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ của mình;

+ Tư vấn và tiến hành đề nghị hủy bỏ hiệu lực các Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

  • Đại diện cho chủ sở hữu quyền trong việc bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:

       + Yêu cầu cơ quan chức năng giám định và đưa ra kết luận về các hành vi vi phạm các đối tượng sở hữu trí tuệ như sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng;

       + Gửi thư cảnh báo và yêu cầu bên vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm;

       + Yêu cầu các cơ quan chức năng như thanh tra, quản lý thi trường, hải quan xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ.

  • Tư vấn và tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện theo ủy quyền và luật sư bảo vệ quyền và lợi ích củakhách hàng liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Toà án và trọng tài

Để được tư vấn và hợp tác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi: 1900 62 80

author

Về tác giả: Lê Minh Tuấn

Luật sư, Giám đốc / Lawyer, Director

Tư vấn thương mại quốc tế / International Trade Consultant

Điện thoại: (024) 730 86 999 / Mobi: 090 45 45 299

Email: infor@hado-law.com / Email: infor.ssv@gmail.com 

Đánh giá 9.8 / 10 bởi hơn 200 khách hàng lớn tại Việt Nam