Công ty luật TNHH Hà Đô

Đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích

  • Đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích

    Đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích

    Giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội....