Công ty luật TNHH Hà Đô

Đăng ký bảo hộ sáng chế

  • Đăng ký bảo hộ sáng chế cá nhân

    Đăng ký bảo hộ sáng chế

    Sáng chế là tài sản của chủ sở hữu, nhà sáng tạo. Do vậy, chủ sở hữu hoặc nhà sáng tạo có thể đăng ký để bảo hộ độc quyền cho thành quả sáng tạo của mình....