Công ty luật TNHH Hà Đô

Sở hữu trí tuệ

Công ty luật Hà Đô cung cấp dịch vụ về Sở hữu trí tuệ bao gồm: bảo hộ nhãn hiệu, sáng chế, giải pháp hữu ích , kiểu giáng công nghiệp và giải quyết tranh chấp liên quan đến sở hữu trí tuệ.


Đăng ký và bảo hộ sở hữu trí tuệ

 • Kiểu dáng công nghiệp
 • Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích
 • Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý
 • Giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ
 • Đăng ký bảo hộ sáng chế cá nhân

  Đăng ký bảo hộ sáng chế

  Sáng chế là tài sản của chủ sở hữu, nhà sáng tạo. Do vậy, chủ sở hữu hoặc nhà sáng tạo có thể đăng ký để bảo hộ độc quyền cho thành quả sáng tạo của mình....

 • Giải quyết tranh chấp quyền tác giả

  Giải quyết tranh chấp về quyền tác giả

  Pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trao cho các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ quyền tự bảo vệ trước các hành vi xâm phạm về quyền sở hữu trí tuệ của mình, theo đó, chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ có thể lựa chọn nhiều biện pháp khác nhau để...

 • Đăng ký bảo hộ về quyền liên quan

  Đăng ký bảo hộ quyền liên quan

  Công ty Luật Hà Đô với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và thực hiện các thủ tục để đăng ký bản quyền tác giả/quyền liên quan sẽ tư vấn cụ thể để quyền và lợi ích của khách hàng được đảm bảo tối đa nhất....

 • Đăng ký bản quyền cho phần mềm

  Đăng ký bản quyền phần mềm

  Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả về phần mềm là một trong những nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ quyền của tác giả và quyền khai thác giá trị, kinh doanh từ phần mềm đó....

 • Đăng ký bản quyền cho tác giả

  Đăng ký bản quyền tác giả

  Quyền tác giả là quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu, thường gọi là bản quyền tác giả....

 • Giải quyết về tranh chấp về kiểu dáng, sáng chế

  Giải quyết tranh chấp về kiểu dáng, sáng chế

  Tranh chấp và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang diễn ra khá phổ biến hiện nay tại Việt Nam. Công ty Luật Hà Đô được đánh giá là thành công trong việc phối hợp có hiệu quả với các cơ quan chức năng để tiến hành giải quyết các tranh...

 • Đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích

  Đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích

  Giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội....

 • Đăng ký bảo hộ kiểu dáng cho công nghiệp

  Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

  Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố đó, có tính mới đối với thế giới và dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp....

 • Giải quyết về tranh chấp về nhãn hiệu

  Giải quyết tranh chấp về nhãn hiệu

  Công ty Luật Hà Đô với nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn đã và đang tư vấn, giải quyết thành công cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu....

 • Đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu tập thể

  Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

  Với đội ngũ chuyên viên về sở hữu trí tuệ, luật sư trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Công ty Luật Hà Đô sẽ tư vấn, hướng dẫn và thực hiện các công việc để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất...