Công ty luật TNHH Hà Đô

Thay đổi thành viên công ty

Các trường hợp thay đổi thành viên:

 • Thay đổi do tiếp nhận thành viên mới
 • Thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp
 • Thay đổi thành viên do không góp đủ, góp đúng theo tiến độ vốn góp đã đăng ký.
 • Thay đổi thành viên do thừa kế

Hồ sơ yêu cầu khi thay đổi thành viên công ty:

A. Trường hợp thay đổi thành viên do tiếp nhận thành viên mới:

 • Thông báo thay đổi thành viên (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);
 • Quyết định bằng văn bản về việc tiếp nhận thành viên mới của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty (mẫu tham khảo);
 • Bản sao biên bản họp về việc tiếp nhận thành viên mới của Hội đồng thành viên (có chữ ký của các thành viên dự họp)Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty (mẫu tham khảo).
 • Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty; (mẫu tham khảo)
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của thành viên mới :

    1. Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; 

    2. Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: 1)Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu. 2) Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam: Hộ chiếu.

    3. Thành viên mới là tổ chức:

- Quyết định thành lập;

- Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 5.1 và 5.2 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng. (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 48 Luật Doanh nghiệp).

(Nếu thành viên mới là tổ chức nước ngoài thì các loại giấy tờ chứng thực nêu trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự, có bản dịch sang tiếng Việt được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền)

 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

B.Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng hoặc tặng cho phần vốn góp:

 • Thông báo thay đổi thành viên (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);
 • Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty hoặc Hợp đồng tặng cho (mẫu tham khảo);
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của thành viên mới :

    1. Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; 
    2. Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: 1)Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu. 2) Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam: Hộ chiếu.
    3. Thành viên mới là tổ chức:

- Quyết định thành lập;

- Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 3.1và 3.2 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 48 Luật Doanh nghiệp).

(Nếu thành viên mới là tổ chức nước ngoài thì các loại giấy tờ chứng thực nêu trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự, có bản dịch sang tiếng Việt được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền)

 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

C.Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế:

 • Thông báo thay đổi thành viên (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);
 • Văn bản chứng nhận việc thừa kế hợp pháp của người nhận thừa kế;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người nhận thừa kế:

    1. Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; 
    2. Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: 1)Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu. 2) Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam: Hộ chiếu.

 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

D.Trường hợp thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định của pháp luật:

 • Thông báo thay đổi thành viên (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);
 • Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty (mẫu tham khảo);
 • Bản sao biên bản họp về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn của Hội đồng thành viên (có chữ ký của các thành viên dự họp)Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty (mẫu tham khảo).
 • Danh sách các thành viên còn lại của công ty (mẫu quy định);
 • Thông báo kết quả tiến độ góp vốn hoặc bản sao, có xác nhận của công ty; giấy chứng nhận phần vốn góp của các thành viên;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

Để được tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi: 1900 62 80

Tham khảo ngay: Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

author

Về tác giả: Lê Minh Tuấn

Luật sư, Giám đốc / Lawyer, Director

Tư vấn thương mại quốc tế / International Trade Consultant

Điện thoại: (024) 730 86 999 / Mobi: 090 45 45 299

Email: infor@hado-law.com / Email: infor.ssv@gmail.com 

Đánh giá 9.8 / 10 bởi hơn 200 khách hàng lớn tại Việt Nam