Công ty luật TNHH Hà Đô

Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

  • Thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty

    Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

    Đăng ký trụ sở công ty là yêu cầu bắt buộc khi thành lập cũng như trong quá trình hoạt động của công ty. Do vậy, khi doanh nghiệp có sự thay đổi địa chỉ trụ sở công ty thì việc đăng ký lại về sự thay đổi cũng là yêu cầu bắt buộc theo quy định của...