Công ty luật TNHH Hà Đô

Thủ tục bổ sung Giấy phép đầu tư

Thủ tục bổ sung Giấy phép đầu tư:

Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư;
 • Bản giải trình lý do điều chỉnh: Những thay đổi so với dự án đang triển khai (đối với dự án thuộc diện thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư);
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án (Theo mẫu quy định );
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao giấy chứng nhận tư vấn đầu tư.


Tùy theo từng trường hợp thay đổi, hồ sơ nộp kèm các giấy tờ sau đây:

bổ xung giấy chứng nhận đầu tư

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, bản đăng ký/đề nghi điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);
 • Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đầu tư;
 • Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (trường hợp điều chỉnh lần đầu);
 • Bản sửa đổi, bổ sung điều lệ của doanh nghiệp;
 • Bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có);
 • Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp và dự án đến thời điểm đăng ký điều chỉnh;
 • Hồ sơ đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong giấy chứng nhận đầu tư gồm có: (Biên bản họp của HĐTV/ĐHĐCĐ công ty. Quyết định của chủ sở hữu công ty/HĐTV/ĐHĐCĐ của công ty);
 • Và một số giấy tờ khác theo từng nội dung điều chỉnh (Hợp đồng thuê trụ sở. Xác nhận tài khoản ngân hàng. Bản sao chứng thực CMND/Hộ chiếu của cá nhân liên quan...vv).

Để được tư vấn chi tiết và hợp tác, vui lòng liên hệ với chúng tôi: 1900 62 80

author

Về tác giả: Lê Minh Tuấn

Luật sư, Giám đốc /   Lawyer, Director

Tư vấn thương mại quốc tế / International Trade Consultant

Điện thoại: (04) 730 86 999 / Mobi: 090 45 45 299

Email: infor@hado-law.com / Email: infor.ssv@gmail.com 

Đánh giá 9.8 / 10 bởi hơn 200 khách hàng lớn tại Việt Nam