Công ty luật TNHH Hà Đô

Tư vấn thủ tục thanh toán quốc tế

Tư vấn thủ tục thanh toán quốc tế

Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa/dịch vụ có thể thanh toán cho khách hàng nước ngoài bằng nhiều phương thức khác nhau (chuyển tiền trực tiếp (T/T), thư tín dụng (L/C), nhờ thu (collection),…vv) tùy thuộc vào sự thỏa thuận của các bên và đã được ghi nhận trong hợp đồng.

Nếu thanh toán theo phương thức chuyển tiền (T/T) thì hồ sơ cơ bản bao gồm:

• Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp (Giấy phép đăng ký kinh doanh, Giấy phép đầu tư)
• Giấy đề nghị chuyển tiền bằng điện (theo mẫu của ngân hàng)
• Giấy đề nghị ngân hàng bán ngoại tệ (trong trường hợp khách hàng không có đủ ngoại tệ để thanh toán)
• Bộ chứng từ thanh toán:
a) Thanh toán trước khi nhận hàng:
- Hợp đồng ngoại thương
- Giấp phép nhập khẩu/hạn ngạch (đối với những mặt hàng cần phải có giấy phép nhập khẩu/hạn ngạch)
- Văn bản xác nhận đăng ký vay, trả nợ nước ngoài của Ngân hàng Nhà Nước trong trường hợp thời hạn thanh toán của hợp đồng > 1 năm
b) Thanh toán sau khi nhận hàng:
- Hợp đồng ngoại thương
- Tờ khai hải quan hàng nhập khẩu
- Hóa đơn
- Chứng từ vận tải (nếu có)
- Giấy phép nhập khẩu/hạn ngạch (đối với những mặt hàng cần phải có giấy phép nhập khẩu/hạn ngạch)
- Văn bản xác nhận đăng ký vay, trả nợ nước ngoài của Ngân hàng Nhà Nước trong trường hợp thời hạn thanh toán của hợp đồng > 1 năm

TƯ VẤN THỦ TỤC THANH TOÁN QUỐC TẾ

Nếu thanh toán theo phương thức thư tín dụng (L/C) thì hồ sơ cơ bản bao gồm:

• Bên mua làm thủ tục yêu cầu ngân hàng mở L/C mở L/C cho người thụ hưởng là bên bán.
• Ngân hàng mở L/C mở L/C theo đúng yêu cầu của người mua và chuyển L/C sang ngân hàng thông báo để báo cho người bán biết về việc thư tín dụng đã được mở.
• Ngân hàng thông báo L/C thông báo và chuyển bản gốc L/C cho người bán.
• Người bán xem xét L/C so với hợp đồng để đề nghị sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh hoặc chấp nhận giao hàng.
• Người bán lập bộ chứng từ thanh toán sau khi giao hàng và gửi đến ngân hàng thông báo để được thanh toán.
• Ngân hàng thông báo chuyển bộ chứng từ cho ngân hàng mở L/C.
• Ngân hàng mở L/C tiến hành kiểm tra bộ chứng từ. Nếu chứng từ phù hợp với L/C thì tiến hành thanh toán cho ngân hàng thông báo. Nếu chứng từ không phù hợp với L/C thì từ chối thanh toán và trả lại bộ chứng từ.
• Ngân hàng thông báo L/C ghi có và báo có cho người bán.
• Ngân hàng mở L/C trích tài khoản và báo nợ cho người mua.
• Người mua xem xét chấp nhận trả tiền cho ngân hàng mở L/C.
• Ngân hàng mở L/C trao bộ chứng từ cho người mua để nhận hàng.

Để được tư vấn chuyên sâu về thanh toán trong thương mại quốc tế, vui lòng liên hệ với chúng tôi: 1900 62 80

Xem ngay: Giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế

author

Về tác giả: Lê Minh Tuấn

Luật sư, Giám đốc /   Lawyer, Director

Tư vấn thương mại quốc tế / International Trade Consultant

Điện thoại: (04) 730 86 999 / Mobi: 090 45 45 299

Email: infor@hado-law.com / Email: infor.ssv@gmail.com 

Đánh giá 9.8 / 10 bởi hơn 200 khách hàng lớn tại Việt Nam