Công ty luật TNHH Hà Đô

Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

  • Giải quyết về tranh chấp thương mại quốc tế

    Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

    Tranh chấp trong thương mại quốc tế là lĩnh vực rất rộng, phức tạp tập trung chủ yếu vào hai nhóm đó là Tranh chấp Hợp đồng và Tranh chấp ngoài hợp đồng (điều kiện và tập quán thương mại quốc tế). Khi xảy ra tranh chấp các bên rất khó thương lượng...