Công ty luật TNHH Hà Đô

TƯ VẤN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất luôn là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm nhất của toàn xã hội. Về mặt lý luận, có thể coi “thu hồi đất” là đặc quyền mà chỉ một thực thể duy nhất là Nhà nước mới có. Đặc quyền này được ghi nhận tại Khoản 3, Điều 54, Hiến pháp năm 2013 “Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”. Để cụ thể hóa vấn đề này, Luật Đất đai năm 2013 quy định các trường hợp Nhà nước thực hiện thu hồi đất bao gồm: Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai; thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

bồi thường giải phóng mặt bằng

Tuy nhiên, khi tiến hành thu hồi đất trong trường hợp cụ thể, Nhà nước cần thực hiện theo trình tự, thủ tục trong khoảng thời gian nhất định và một vấn đề Luật sư Luật Hà Đô muốn đề cập tới trong bài viết này đó là vấn đề bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất hay được gọi quen thuộc là “Bồi thường, hỗ trợ khi giải phóng mặt bằng”.

Về cơ bản, thủ tục để tiến hành thu hồi đất và thực hiện bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Thông báo thu hồi đất
  • Bước 2: Thu hồi đất
  • Bước 3: Kiểm kê đất đai, tài sản có trên đất
  • Bước 4: Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư       
  • Bước 5: Niêm yết công khai phương án lấy ý kiến của nhân dân
  • Bước 6: Hoàn chỉnh Phương án:
  • Bước 7: Phê duyệt phương án chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện
  • Bước 8: Tổ chức chi trả bồi thường:
  • Bước 9: Bàn giao mặt bằng, cưỡng chế thu hồi đất

Giải phóng mặt bằng

Tư vấn bồi thường giải phóng mặt bằng


So với Luật Đất đai năm 2003 thì Luật Đất đai năm 2013 đã có một số nội dung mang tính đổi mới về lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, nguyên tắc bồi thường:

Tách nguyên tắc bồi thường về đất và nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất thành hai điều riêng biệt (Điều 74 và Điều 88). Trong đó, quy định cụ thể các nguyên tắc bồi thường về đất và các nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất để các cơ quan thực hiện và người thu hồi đất có căn cứ thống nhất thực hiện.

Thứ hai, quy định cụ thể và làm rõ các điều kiện để được bồi thường về đất theo mục đích và đối tượng thu hồi:

Bổ sung thêm hai trường hợp được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 75.

Giải phóng mặt bằng

Đây là những điểm được đánh giá là sẽ giải quyết được những vướng mắc trong việc việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất mà Luật Đất đai năm 2003 còn tồn tại.

Thực tiễn giải quyết vụ việc của Luật sư Luật Hà Đô ghi nhận một số trường hợp bức xúc của người có đất bị thu hồi dẫn tới tình trạng khiếu kiện, khiếu nại kéo dài có những nguyên nhân chủ yếu như: Trình tự thực hiện thủ tục thu hồi không đúng; đơn giá áp dụng để bồi thường, hỗ trợ còn thấp; quá trình kiểm kê tài sản trên đất và xác định công sức đầu tư, tôn tạo đất chưa chính xác; thậm chí có trường hợp xác định sai đối tượng được hưởng bồi thường, hỗ trợ.

Theo quan điểm của Luật sư Luật Hà Đô, để giải quyết vấn đề này trong thực tiễn rất phức tạp, thông thường chỉ có thể giải quyết theo trình tự khiếu nại, khiếu kiện hành chính và liên quan đến nhiều cơ quan ban ngành dẫn đến thời gian giải quyết kéo dài.

Để nhận được ý kiến tư vấn chính xác và kịp thời, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư Luật Hà Đô theo tổng đài tư vấn 24/7: 1900 6181

Luật sư – Điểm tựa pháp lý cho sự phát triển vững bền

author

Về tác giả: Lê Minh Tuấn

Luật sư, Giám đốc /   Lawyer, Director

Tư vấn thương mại quốc tế / International Trade Consultant

Điện thoại: (04) 730 86 999 / Mobi: 090 45 45 299

Email: infor@hado-law.com / Email: infor.ssv@gmail.com 

Đánh giá 9.8 / 10 bởi hơn 200 khách hàng lớn tại Việt Nam