Công ty luật TNHH Hà Đô

Nội quy lao động

Nội quy lao động hiện nay không còn xa lạ đối với người sử dụng lao động, đó là văn bản do người sử dụng lao động ban hành, quy định về những quy tắc mà người lao động có trách nhiệm phải tuân thủ khi tham gia quan hệ lao động. Tuy nhiên, để xây dựng lên nội quy lao động vừa đúng quy định của pháp luật vừa đảm bảo việc quản lý lao động, xử lý kỷ luật lao động và bảo vệ lợi ích người lao động thì không phải là chuyện dễ dàng.

Pháp luật cũng quy định rõ ràng về chủ thể, phạm vi, nội dung và trình tự thủ tục đối với việc xây dựng, ban hành nội quy lao động như:

- Bộ luật lao động 2012 đã quy định: “Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản”. Theo quy định này thì doanh nghiệp không phải là chủ thể duy nhất mà tất cả các đơn vị, tổ chức khi sử dụng từ 10 lao động trở lên đều phải ban hành nội quy lao động bằng văn bản.

- Nội quy lao động phải bao gồm các nội dung chủ yếu như: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; trật tự tại nơi làm việc; An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc; việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động; các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất. Quy định này nhằm để tránh trường hợp vì mục đích lợi nhuận của mình mà người sử dụng lao động lạm quyền, đặt ra các quy định quá khắt khe với người lao động, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động

- Khi người sử dụng lao động ban hành nội quy lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. Sau khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải đăng ký nội quy lao động tai cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để được chấp thuận và phải thông báo đến người lao động, niêm yết những nội dung chính của nội quy tại nơi làm việc sau khi đăng ký nội quy lao động.

Tuy nhiên trong thực tế, thực hiện các quy định về nội quy lao động hiện nay vẫn còn nhiều bất cập về quy định của pháp luật cũng như việc áp dụng pháp luật của người sử dụng lao động, cụ thể:

- Theo quy định thì việc ban hành nội quy lao động chỉ bắt buộc với những đơn vị có sử dụng từ 10 lao động trở nên, việc này cần được xem xét lại trong khi tình trạng sử dụng dưới 10 lao động của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay rất phổ biến. Trong các đơn vị, doanh nghiệp này không bắt buộc có nội quy lao động nên việc quy định các vấn đề trong doanh nghiệp, việc xử lý kỷ luật lao động hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí chủ quan của người sử dụng lao động. Từ đó rất dễ xảy ra những tranh chấp về lao động.

- Người sử dụng lao động chưa nhận thức được tầm quan trọng, vị trí, ý nghĩa của nội quy lao động, chưa lường hết được những tác hại to lớn của việc không ban hành nội quy lao động. Hiện nay, rất nhiều các tranh chấp lao động phát sinh nguồn gốc là do không có nội quy lao động, hoặc nội quy lao động sơ sài, không đầy đủ chỉ chú trọng về thời gian làm việc, nghỉ ngơi của người lao động mà không tập trung đi sâu vào quy định chi tiết các hành vi vi phạm của người lao động cũng như các biện pháp xử lý, mức độ xử lý tương ứng đối với các hành vi vi phạm này.

- Nhiều đơn vị, doanh nghiệp không chú ý đến trình tự, thủ tục từ đó dẫn đến bản nội quy lao động đã ban hành không có hiệu lực áp dụng, từ đó những vi phạm xảy ra trong quá trình lao động không có căn cứ để xác định, xử lý, là nguyên nhân gây nên những tranh chấp giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Với tư cách là nhà tư vấn pháp luật, chúng tôi luôn đồng hành, sát cánh cùng người sử dụng lao động để xây dựng, hoàn thiện nội quy lao động đúng quy định pháp luật, phát huy được tối đa tác dụng của nội quy lao động trong việc quản lý, sử dụng lao động.

 

Tổng đài tư vấn pháp luật 19006280

author

Về tác giả: Lê Minh Tuấn

Luật sư, Giám đốc / Lawyer, Director

Tư vấn thương mại quốc tế / International Trade Consultant

Điện thoại: (024) 730 86 999 / Mobi: 090 45 45 299

Email: infor@hado-law.com / Email: infor.ssv@gmail.com 

Đánh giá 9.8 / 10 bởi hơn 200 khách hàng lớn tại Việt Nam