Công ty luật TNHH Hà Đô

Một số bất cập trong quá trình thành lập doanh nghiệp

Một số bất cập trong quá trình thành lập doanh nghiệp.

Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015, đây là đạo luật thể hiện sự cải cách rõ rệt trong việc đăng ký, quản lý doanh nghiệp, thể hiện rõ quyền tự do kinh doanh theo Hiến pháp 2013. Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp là thủ tục khai sinh cho một doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được coi như là giấy khai sinh của doanh nghiệp, là tiền đề để các doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh, gia nhập thị trường và vươn tới quốc tế. Tuy nhiên, trong thực tiễn, để “khai sinh” ra một doanh nghiệp hợp pháp và đáp ứng yêu cầu của người thành lập cũng như đối tác trong tương lai vẫn còn tồn tại một số bất cập.

Chúng tôi xin đưa ra một số bất cập trong quá trình đăng ký thành lập doanh nghiệp

Thứ nhất: Về người đại diện theo pháp luật

Công ty TNHH và công ty cổ phần có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật và Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật (theo quy định tại Khoản 2, Điều 13, Luật doanh nghiệp 2014). Đây là điều gây khó khăn và rủi ro cho các đối tác khi khó có thể tiếp cận được điều lệ công ty và cũng không đảm bảo được nội dung phân quyền cũng như bản Điều lệ nào có hiệu lực thực sự. Điều lệ là văn bản nội bộ công ty, không được cơ quan nhà nước nào xác nhận và ghi nhận công khai nội dung. Do đó, nhiều công ty có thể lợi dụng để trốn tránh trách nhiệm trong trường hợp bất lợi.

Thứ hai: Về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Trong nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh có quy định rõ Cơ quan đăng ký kinh doanh không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp nộp thêm hồ sơ hoặc giấy tờ khác ngoài giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kinh theo quy định (quy định tại khoản 2, Điều 9, Nghị định 78/2015/NĐ-CP)

Tuy nhiên, khi đăng ký trụ sở tại căn hộ nằm trong cao ốc phức hợp để ở và thương mại thì Sở kế hoạch đầu tư yêu cầu doanh nghiệp/ người thành lập doanh nghiệp chứng minh quyền được sử dụng căn hộ để làm trụ sở công ty căn cứ vào công văn của bộ Xây dựng về quản lý nhà chung cư. Tương tự, đối với một số ngành nghề kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp thì cần giấy phép cho phép thành lập trước của bộ chuyên ngành.

Vậy ở đây, dựa vào các quy định của luật chuyên ngành, Sở kế hoạch đầu tư có quyền yêu cầu người thành lập/doanh nghiệp cung cấp các giấy tờ khác ngoài thành phần hồ sơ ấn định trong Luật doanh nghiệp 2014, nghị định 78/2015/NĐ-CP. Nhưng nếu yêu cầu thêm thành phần hồ sơ lại vi phạm quy định của khoản 2, Điều 9, Nghị định 78/2015/NĐ-CP) còn không yêu cầu thì lại vi phạm quy định của luật chuyên ngành khác.

Thứ ba: Thành viên điều hành Hội đồng quản trị

Trong công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có đề nghị của ít nhất 02 thành viên điều hành của Hội đồng quản trị (Điều 153, Luật Doanh nghiệp 2014)

Tại luật doanh nghiệp 2005, quy định về triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có đề nghị của ít nhất 02 thành viên hội đồng quản trị. Luật doanh nghiệp 2014 đã sửa đổi bổ sung quy định này tuy nhiên, lại không định nghĩa, giải thích về thành viên điều hành Hội đồng quản trị, có khác với thành viên hội đồng quản trị hay không? Điều này gây ảnh hưởng đến việc áp dụng pháp luật vào việc quản lý, điều hành doanh nghiệp.

            Trên đây là một số vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện, áp dụng Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Với tư cách là nhà tư vấn luật, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp, cá nhân tổ chức các quy định, tháo gỡ thắc mắc liên quan đến quy định pháp luật.

Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 62 80

 

author

Về tác giả: Lê Minh Tuấn

Luật sư, Giám đốc / Lawyer, Director

Tư vấn thương mại quốc tế / International Trade Consultant

Điện thoại: (024) 730 86 999 / Mobi: 090 45 45 299

Email: infor@hado-law.com / Email: infor.ssv@gmail.com 

Đánh giá 9.8 / 10 bởi hơn 200 khách hàng lớn tại Việt Nam