Công ty luật TNHH Hà Đô

tin tức và sự kiện

 • DOANH NGHIỆP TẠM NGỪNG KINH DOANH

  DOANH NGHIỆP TẠM NGỪNG KINH DOANH

  Trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, việc các doanh nghiệp chưa thể tìm ra những phương án kinh doanh phù hợp không phải ít. Mà cứ để doanh nghiệp hoạt động thì doanh thu không có, chi phí vẫn phải trả, thực sự đây là bài toán khó cho doanh...

 • THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TIẾP TỤC KINH DOANH TRƯỚC THỜI HẠN ĐÃ THÔNG BÁO

  THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TIẾP TỤC KINH DOANH TRƯỚC THỜI HẠN ĐÃ THÔNG BÁO

  Các doanh nghiệp do ảnh hưởng dịch bệnh trước đó đã thông báo tạm ngừng hoạt động, hiện tại muốn tiếp tục kinh doanh trước thời hạn thông báo thì hồ sơ thủ tục như thế nào?...

 • THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GÓP VỐN BẰNG XE Ô TÔ

  THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GÓP VỐN BẰNG XE Ô TÔ

  Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc đồng thuận hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá...

 • THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TƯ VẤN TÀI CHÍNH

  THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TƯ VẤN TÀI CHÍNH

  Ngành nghề Tư vấn tài chính thuộc lĩnh vực hoạt động của dịch vụ kế toán, hiện đang chịu sự điều chỉnh của Luật Kế toán 2015. Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh dịch vụ kế toán khi bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật Kế toán và...

 • VAI TRÒ CỦA THƯƠNG HIỆU

  VAI TRÒ CỦA THƯƠNG HIỆU

  Thương hiệu tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp trong tâm trí người tiêu dùng. Thông qua thương hiệu có thể nhận biết vị thế của sản phẩm, đẳng cấp của người dùng...

 • CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

  CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

  Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của doanh nghiệp đó....

 • QUY ĐỊNH MỚI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM NĂM 2021

  QUY ĐỊNH MỚI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM NĂM 2021

  Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (Có hiệu lực từ ngày 15/02/2021)...

 • LUẬT ĐẦU TƯ SỐ 61/2020/QH14

  LUẬT ĐẦU TƯ SỐ 61/2020/QH14

  Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài....

 • BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỐ 45/2019/QH14

  BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỐ 45/2019/QH14

  Bộ luật Lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác...

 • QUY ĐỊNH VỀ LÀM THÊM GIỜ THEO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI

  QUY ĐỊNH VỀ LÀM THÊM GIỜ THEO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI

  Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong Luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động....