Công ty luật TNHH Hà Đô

GIA HẠN DOANH NGHIỆP ƯU TIÊN

GIA HẠN DOANH NGHIỆP ƯU TIÊN

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp FDI của Nhật Bản hiện nay đã được công nhận là Doanh nghiệp ưu tiên, luật sư cho tôi hỏi hết thời hạn chế độ ưu tiên trong Quyết định công nhận Doanh nghiệp ưu tiên chúng tôi có được gia hạn không? gia hạn thì cần điều kiện gì? Mỗi lần gia hạn được bao lâu và có bị giới hạn về số lần gia hạn không?

Trả lời:

Căn cứ pháp luật:

- Luật Hải quan năm 2014;

- Thông tư số 72/2015/TT-BTC quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Doanh nghiệp;

- Thông tư số 07/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 72/2015/TT-BTC;

- Thông tư số 29/VBHN-BTC quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.

Công ty Luật Hà Đô trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin tưởng chia sẻ những câu hỏi, băn khoăn, thắc mắc của mình. Trên cơ sở nội dung câu hỏi của Quý khách, căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Luật Hà Đô tư vấn và chia sẻ thông tin để quý Khách hàng tham khảo như sau:

Tại Điều 20a Thông tư số 29/VBHN-BTC có quy định

Trong thời gian 03 (ba) tháng tính đến thời hạn gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên, Tổng cục Hải quan căn cứ các thông tin thu thập từ các Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính và nơi doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu về kết quả quản lý, kết quả kiểm tra sau thông quan (nếu có) để quyết định gia hạn.

Như vậy trước khi hết thời hạn hưởng chế độ ưu tiên 03 tháng thì Tổng cục Hải quan sẽ tổng hợp thông tin để quyết định gia hạn cho doanh nghiệp. Mỗi lần gia hạn có thời gian 03 năm và không giới hạn số lần gia hạn.

Để được công nhận Doanh nghiệp ưu tiên đã khó nhưng duy trì và gia hạn nó lại còn khó hơn.

Vì ngoài việc đáp ứng các điều kiện như lúc đầu xin công nhận doanh nghiệp ưu tiên thì doanh nghiệp phải thực hiện thêm các trách nhiệm khác được quy định tại Điều 45 Luật Hải quan.

“1. Định kỳ hàng năm cung cấp cho cơ quan hải quan báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính.

2. Chấp hành các quy định về kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.

3. Thông báo cho cơ quan hải quan quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế, kế toán của cơ quan có thẩm quyền đối với doanh nghiệp.”

Nếu Doanh nghiệp không thực hiện các trách nhiệm trên khi được cơ quan Hải quan thông báo thì cơ quan hải quan tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày.

Trong thời hạn tạm đình chỉ, doanh nghiệp ưu tiên thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 45 Luật Hải quan, khắc phục sai sót (nếu có), cơ quan hải quan hủy Quyết định tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên.

Hết thời hạn tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên mà doanh nghiệp không thực hiện các quy định tại Điều 45 Luật Hải quan thì Doanh nghiệp bị đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên.

Mà khi doanh nghiệp đã bị đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên thì trong 02 (hai) năm tiếp theo, doanh nghiệp không được Tổng cục Hải quan xem xét, công nhận doanh nghiệp ưu tiên.

Trên đây là những thông tin Luật Hà Đô chia sẻ để Quý khách cũng như các doanh nghiệp đang hưởng chế độ ưu tiên biết và lưu ý để thực hiện.

Luật Hà Đô nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn, soát xét trước, trong và sau khi xin công nhận doanh nghiệp ưu tiên cho các doanh nghiệp.

Quý khách liên hệ với Luật Hà Đô qua hotline 1900 62 80 hoặc email: infor@hado-law.com để được hộ trợ chi tiết.

author

Về tác giả: Lê Minh Tuấn

Luật sư, Giám đốc / Lawyer, Director

Tư vấn thương mại quốc tế / International Trade Consultant

Điện thoại: (024) 730 86 999 / Mobi: 090 45 45 299

Email: infor@hado-law.com / Email: infor.ssv@gmail.com 

Đánh giá 9.8 / 10 bởi hơn 200 khách hàng lớn tại Việt Nam