Công ty luật TNHH Hà Đô

THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY, CHI NHÁNH THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY, CHI NHÁNH THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Hỏi: Chào Luật sư, tôi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Công ty tôi làm ăn thua lỗ, nay Công ty tôi không có nhu cầu hoạt động nữa, muốn tiến hành giải thể doanh nghiệp. Công ty tôi còn có 1 chi nhánh và đang tiến hành thanh lý trả mặt bằng chi nhánh.

Vậy xin Luật sư cho tôi biết trình tự, thủ tục tiến hành giải thể doanh nghiệp cụ thể như thế nào? Thủ tục thanh toán các khoản nợ thuế, BHXH,...sau khi hoàn tất mới được phép nộp hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư hay tôi có thể nộp hồ sơ để tiến hành song song cùng lúc được không?

Rất mong nhận được sự tư vấn từ Luật sư. Tôi xin cảm ơn.

Cơ sở pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2021)

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký Doanh nghiệp (Có hiệu lực từ ngày 04/01/2021)

Luật sư tư vấn:

Dựa trên thông tin bạn cung cấp thì chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 207, Luật Doanh nghiệp 2020 (LDN 2020) thì Doanh nghiệp (DN) của bạn có thể giải thể khi đáp ứng được toàn bộ các điều kiện sau:

- Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của DN, như lương của người lao động, nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội và khoản nợ đối với các đối tác làm ăn.

- DN không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa Án hoặc Trọng tài thương mại.

Theo đó, sau khi hoàn tất thủ tục thanh toán toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của DN thì DN của bạn mới được phép nộp hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nếu DN của bạn không đáp ứng đủ các điều kiện trên thì sẽ không thể chấm dứt hoạt động bằng thủ tục giải thể.

Trong trường hợp DN của bạn có thể tiến hành giải thể thì thủ tục được hướng dẫn tại các Điều 70, 72 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP như sau:

Bước 1: Trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể DN, DN của bạn phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh hiện tại của DN tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh:

Trước tiên, DN, chi nhánh phải đăng ký với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh, bạn cần gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, kèm theo thông báo phải có nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh; của Hội đồng quản trị đối với CTCP; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc chi nhánh chấm dứt hoạt động cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của chi nhánh đến Phòng đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh,  Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt hoạt động của chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

Bước 2: Tiến hành thủ tục đăng ký giải thể DN:

Thứ nhất, thông qua nghị quyết, quyết định giải thể. Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau :

- Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

- Lý do giải thể;

- Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;

- Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

- Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thứ hai, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, DN gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ sau đây:

1. Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh; của Đại hội đồng cổ đông đối với CTCP; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH về việc giải thể doanh nghiệp.

2. Phương án giải quyết nợ (nếu có).

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh phải đăng tải các giấy tờ có trong hồ sơ và thông báo tình trạng DN đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về ĐKDN, chuyển tình trạng pháp lý của DN trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về ĐKDN sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin cho Cơ quan thuế. DN của bạn phải thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Thứ ba, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của DN, DN của bạn gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp bao gồm:

1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của DN đến Phòng đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Sau 180 ngày kể từ ngày Phòng ĐKKD nhận được thông báo kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể của DN mà Phòng ĐKKD không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể của DN và ý kiến phản đối bằng văn bản của bên có liên quan, Phòng ĐKKD chuyển tình trạng pháp lý của DN trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về ĐKDN sang tình trạng đã giải thể, gửi thông tin về việc giải thể của DN cho Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của DN trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên.

Cần lưu ý, nếu DN của bạn sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp thì có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an theo quy định khi làm thủ tục giải thể.

Lưu ý: Ý kiến tư vấn của Luật sư dựa trên pháp luật hiện hành. Văn bản pháp luật được trích dẫn trong bài tư vấn nêu trên có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm tham khảo bài viết. Nếu bạn có vướng mắc hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác vui lòng liên hệ đến số hotline 1900 6280 hoặc qua email infor@hado-law.com để được Luật sư Công ty luật Hà Đô tư vấn trực tiếp.

 Tìm hiểu ngay: Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

author

Về tác giả: Lê Minh Tuấn

Luật sư, Giám đốc / Lawyer, Director

Tư vấn thương mại quốc tế / International Trade Consultant

Điện thoại: (024) 730 86 999 / Mobi: 090 45 45 299

Email: infor@hado-law.com / Email: infor.ssv@gmail.com 

Đánh giá 9.8 / 10 bởi hơn 200 khách hàng lớn tại Việt Nam