Công ty luật TNHH Hà Đô

Bổ sung ngành nghề Đăng ký kinh doanh

Hỏi:

Công ty cổ phần hiện đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, đến nay chúng tôi muốn bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh, cụ thể là “kinh doanh dịch vụ bất động sản”. Xin hỏi, điều kiện cụ thể để đăng ký dịch vụ này?

 Trả lời:

Tại Điều 4, Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2007 quy định rất rõ hoạt động kinh doanh bất động sản bao gồm: kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản; K2 - Điều 8 Luật kinh doanh Bất động sản có quy định về điều kiện đối với tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản: Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, phải có vốn pháp định và đăng ký kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật; và NĐ153/2007/NĐ-CP ngày 15-10-2007 Hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản quy định mức vốn pháp định là: 6 tỷ đồng.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, việc đăng ký kinh doanh đối với ngành nghề này có nhầm lẫn. Để hiểu đúng và thống nhất về vấn đề này, ngày 22-9-2008, Bộ Xây dựng có Công văn số 1917/BXD-HĐXD gửi Sở KH-ĐT TP HN trả lời về điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề dịch vụ bất động sản là:

- Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Kinh doanh bất động sản và khoản 1 Điều 3 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15-10-2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định là 6 tỷ đồng Việt Nam;

- Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 Luật Kinh doanh bất động sản, theo đó không có quy định điều kiện về vốn pháp định.

Vì vậy, trường hợp của doanh nghiệp bạn muốn đăng ký kinh doanh ngành nghề này sẽ không cần phải có điều kiện về vốn. Tuy vậy khi kinh doanh dịch vụ bất động sản vẫn phải có chứng chỉ hành nghề cụ thể như sau: “Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất một người có chứng chỉ môi giới bất động sản; khi kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản; khi kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ môi giới bất động sản, nếu có dịch vụ định giá bất động sản thì phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản. Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và có chứng chỉ môi giới bất động sản”.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ chúng tôi theo số: 1900 62 80 

author

Về tác giả: Lê Minh Tuấn

Luật sư, Giám đốc / Lawyer, Director

Tư vấn thương mại quốc tế / International Trade Consultant

Điện thoại: (024) 730 86 999 / Mobi: 090 45 45 299

Email: infor@hado-law.com / Email: infor.ssv@gmail.com 

Đánh giá 9.8 / 10 bởi hơn 200 khách hàng lớn tại Việt Nam