Công ty luật TNHH Hà Đô

Thủ tục về làm giấy khai sinh cho con

Hỏi:

Tôi có con riêng, lúc nhỏ tôi làm giấy khai sinh mang họ mẹ. Nay cháu vào lớp 1, tôi muốn làm lại giấy khai sinh cho cháu mang họ cha.Vậy tôi muốn hỏi thủ tục phải làm như thế nào (tôi không đăng ký kết hôn).

Trả lời:

Theo quy định tại điểm c, d K1 Đ27 BLDS năm 2005, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp: “ c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con; d) Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại”. Vì bạn chưa đăng kí kết hôn nên theo quy định tại K1 Đ11 LHN&GĐ năm 2000 “Nam, nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng thì không được pháp luật công nhận là vợ chồng.”, như vậy, hai bạn không được pháp luật công nhận là vợ chồng, con của bạn là con ngoài giá thú. Do đó, để đổi lại họ của con từ họ mẹ sang họ cha, trước hết, bạn cần thực hiện thủ tục nhận cha cho con tại UBND cấp xã, nơi cư trú của bạn hoặc con của bạn.

Thứ nhất: Nhận cha mẹ cho con

Tại Điều 34 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 2/2/201 của Chính phủ (Nghị định 158/2005/NĐ - CP) quy định về “Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con” như sau:

"1. Người nhận cha, mẹ, con phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định). Trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên, thì phải có sự đồng ý của người hiện đang là mẹ hoặc cha, trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. Kèm theo Tờ khai phải xuất trình các giấy tờ sau đây: Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao) của người con; Các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con (nếu có)

2. Khi đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, các bên cha, mẹ, con phải có mặt, trừ trường hợp người được nhận là cha hoặc mẹ đã chết. Cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con và Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con. Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho mỗi bên một bản chính Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của các bên.”

Căn cứ vào Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con, UBND cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh cho người con ghi bổ sung phần khai về cha, mẹ trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh của người con, nếu phần khai về cha, mẹ trước đây để trống. Trong trường hợp phần khai về cha, mẹ trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh của người con đã ghi tên người khác, không phải là cha, mẹ đẻ, thì đương sự phải làm thủ tục cải chính theo quy định tại Mục 7 Chương II của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP.

Thứ hai: Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, bạn có thể yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh cho con bạn thay đổi họ cho con bạn từ họ mẹ sang họ cha.

Theo quy định tại Điều 38 Nghị định 158/2005/NĐ – CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 2/2/201 của Chính phủ quy định về “Thủ tục đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch.”, bạn phải thực hiện các thủ tục như sau::

Bạn phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định), xuất trình bản chính Giấy khai sinh của con bạn và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi họ cho con bạn. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu việc thay đổi họ cho con bạn đã có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đã đăng ký khai sinh trước đây và Quyết định về việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho bạn một bản chính Quyết định về việc thay đổi họ cho con bạn. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của bạn. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng xin liên hệ chúng tôi theo số: 1900 62 80

author

Về tác giả: Lê Minh Tuấn

Luật sư, Giám đốc / Lawyer, Director

Tư vấn thương mại quốc tế / International Trade Consultant

Điện thoại: (024) 730 86 999 / Mobi: 090 45 45 299

Email: infor@hado-law.com / Email: infor.ssv@gmail.com 

Đánh giá 9.8 / 10 bởi hơn 200 khách hàng lớn tại Việt Nam