Công ty luật TNHH Hà Đô

Vợ sinh con, chồng được nghỉ 5 - 7 ngày làm việc

Nội dung mới này đã chính thức được đưa vào Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014. Theo đó, từ năm 2016, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con sẽ được nghỉ 05 ngày làm việc; được nghỉ 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi; riêng trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc (từ sinh ba trở lên, thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc) và trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Ngoài nội dung nêu trên, Luật cũng bổ sung các đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, gồm người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 - dưới 03 tháng và người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề; quy định được áp dụng từ năm 2018. Bên cạnh đó, Luật đã mở rộng diện đối tượng được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo hướng quy định công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên được tham gia bảo hiểm tự nguyện, thay vì phải trong độ tuổi lao động như trước đây.

Cách tính lương hưu hàng tháng cũng đã được điều chỉnh theo Luật này. Cụ thể, từ năm 2016 đến trước năm 2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2% đối với nam; 3% đối với nữ nhưng mức tối đa là 75%. Từ năm 2018, mức lương hưu được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng bảo hiểm xã hội và tương ứng với 15 năm nếu lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi; tương ứng với 16 năm nếu lao động nam nghỉ hưu năm 2018; với 17 năm nếu nghỉ hưu vào năm 2019; với 18 năm nếu nghỉ hưu vào năm 2020; với 19 năm nếu nghỉ hưu năm 2021 và với 20 năm nếu nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi.

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016; thay thế Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11.

(LuatVietnam)

author

Về tác giả: Lê Minh Tuấn

Luật sư, Giám đốc / Lawyer, Director

Tư vấn thương mại quốc tế / International Trade Consultant

Điện thoại: (024) 730 86 999 / Mobi: 090 45 45 299

Email: infor@hado-law.com / Email: infor.ssv@gmail.com 

Đánh giá 9.8 / 10 bởi hơn 200 khách hàng lớn tại Việt Nam