Công ty luật TNHH Hà Đô

Hỏi đáp pháp luật

 • Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

  Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

  Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định....

 • Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông

  Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông

  1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên hoặc bất thường; ít nhất mỗi năm họp một lần. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. 2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm...

 • Doanh nghiệp tư nhân có được phép cho thuê lại không

  Doanh nghiệp tư nhân có được phép cho thuê lại không

  Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình nhưng phải báo cáo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế...

 • Pháp luật quy định về tạm ngừng kinh doanh như thế nào

  Pháp luật quy định về tạm ngừng kinh doanh như thế nào

  Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất mười lăm ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh...

 • Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân

  Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân

  Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối...

 • Quy định về việc đặt trụ sở của công ty tại các tòa nhà chung cư

  Quy định về việc đặt trụ sở của công ty tại các tòa nhà chung cư

  Tôi đang có dự định thành lập công ty và đặt trụ sở công ty tại chung cư nơi tôi đang ở. Xin hỏi Luật sư là tôi có được đặt trụ sở công ty tại chung cư không. Chân thành cảm ơn....

 • chuyển đổi người đại diện pháp luật và việc thừa kế cổ phần

  Chuyển đổi người đại diện pháp luật và việc thừa kế cổ phần

  Bà Vũ Thị Hoa có anh ruột là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần nhưng nay đã chết để lại 1 vợ và 1 người con trai 4 tuổi. Nay Bà Hoa muốn biết quy định về việc chuyển đổi người đại diện pháp luật và việc thừa kế cổ phần của Công ty đối...

 • Mở địa chỉ kinh doanh ngoài trụ sở chính của công ty

  Mở địa chỉ kinh doanh ngoài trụ sở chính của công ty

  Công ty tôi có trụ sở tại Cầu Giấy, Hà Nội. Nay tôi muốn mở thêm 1 địa chỉ khác tại Hà Nội trực thuộc công ty thì tôi có thể lựa chọn lập địa điểm đó theo hình thức nào. Mong Luật sư tư vấn giúp tôi. Chân thành cảm ơn...

 • Cổ đông chưa góp đủ vốn khi thành lập sẽ được xử lý thế nào

  Cổ đông chưa góp đủ vốn khi thành lập sẽ được xử lý thế nào

  Công ty tôi có 03 cổ đông sáng lập, tại thời điểm đăng ký thành lập tỷ lệ vốn góp được chia theo tỷ lệ 40:30:30 cho các cổ đông, tuy nhiên đến nay có 01 cổ đông chưa góp đủ số vốn theo như cam kết. Vậy trường hợp cổ đông chưa góp đủ sẽ được quy...

 • Tăng vốn điều lệ của công ty TNHH được quy định như thế nào

  Tăng vốn điều lệ của công ty TNHH được quy định như thế nào

  Công ty tôi thành lập năm 2009 loại hình là công ty TNHH, vốn điều lệ ban đầu là 2 tỷ, nay do nhu cầu kinh doanh tôi muốn tăng vốn điều lệ lên, xin hỏi công ty có được tăng vốn điều lệ lên không? Và nếu pháp luật cho phép tăng thì tôi phải làm các...