Công ty luật TNHH Hà Đô

Người đang được hưởng lương hưu hàng tháng mà phải chấp hành hình phạt tù thì có tiếp tục được hưởng lương hưu không?

Hỏi

Người đang được hưởng lương hưu hàng tháng mà phải chấp hành hình phạt tù thì có tiếp tục được hưởng lương hưu không?

Trả lời

Theo quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật BHXH: “Người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo”.

Theo khoản 2 Điều 33 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP: “Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng được tiếp tục thực hiện khi người bị phạt tù đã chấp hành xong hình phạt tù”.

Như vậy, sau khi chấp hành xong hình phạt tù, người đó sẽ tiếp tục được hưởng lương hưu hàng tháng theo quy định của pháp luật. Để tiếp tục được hưởng lương hưu, người đó phải nộp hồ sơ cho tổ chức bảo hiểm xã hội, hồ sơ gồm (khoản 2 Điều 127 Luật BHXH):

  • Bản sao giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù;
  • Đơn đề nghị hưởng tiếp bảo hiểm xã hội.

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết (khoản 2 Điều 128 Luật BHXH).

author

Về tác giả: Lê Minh Tuấn

Luật sư, Giám đốc / Lawyer, Director

Tư vấn thương mại quốc tế / International Trade Consultant

Điện thoại: (024) 730 86 999 / Mobi: 090 45 45 299

Email: infor@hado-law.com / Email: infor.ssv@gmail.com 

Đánh giá 9.8 / 10 bởi hơn 200 khách hàng lớn tại Việt Nam