Công ty luật TNHH Hà Đô

Hỏi đáp pháp luật

 • Con mang họ khác bố, mẹ pháp luật có cho phép không?

  Con mang họ khác bố, mẹ pháp luật có cho phép không?

  Theo khoản 1 Điều 36 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định: “thay đổi họ, tên, chữ đệm đã được đăng ký đúng trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh, nhưng cá nhân...

 • Trợ cấp nuôi con ngoài giá thú như nào?

  Trợ cấp nuôi con ngoài giá thú như nào?

  Tôi và bạn gái có quen biết và quan hệ trước hôn nhân, dẫn đến việc cô ấy có thai và ép buộc tôi phải có trách nhiệm. Gia đình bạn gái tôi cũng nhiều lần đe dọa hành hung hoặc cho người đâm chém tôi để ép tôi phải chịu trách nhiệm với cái thai....

 • Nguyên tắc phân chia tài sản khi ly hôn?

  Nguyên tắc phân chia tài sản khi ly hôn?

  Theo Luật Hôn nhân và gia đình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 9/6/2000(gọi tắt là Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000);...

 • Quy định về sinh con thứ ba

  Quy định về sinh con thứ ba

  Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số năm 2003 đã quy định rõ về nghĩa vụ của các cặp vợ chồng trong việc giữ mô hình gia đình có từ một đến hai con....

 • Bà nội có thể lập di chúc thay cho ông nội được không?

  Bà nội có thể lập di chúc thay cho ông nội được không?

  Hiện nay, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông nội tôi, nhưng bây giờ ông tôi không còn đủ khả năng để lập di chúc, vì thời gian sống của ông tính từng giờ. Vậy nên, bà nội tôi có thể lập di chúc cho các con trong khi ông nội sắp qua đời...

 • Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

  Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

  Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định....

 • Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông

  Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông

  1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên hoặc bất thường; ít nhất mỗi năm họp một lần. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. 2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm...

 • Doanh nghiệp tư nhân có được phép cho thuê lại không

  Doanh nghiệp tư nhân có được phép cho thuê lại không

  Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình nhưng phải báo cáo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế...

 • Pháp luật quy định về tạm ngừng kinh doanh như thế nào

  Pháp luật quy định về tạm ngừng kinh doanh như thế nào

  Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất mười lăm ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh...

 • Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân

  Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân

  Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối...