Công ty luật TNHH Hà Đô

Tiến hành kiểm kê đất đai trên toàn quốc

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/08/2014 về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014, nhằm mục đích phân tích thực trạng, cơ cấu sử dụng các loại đất, tình hình biến động đất đai trong 05 năm; qua đó đánh giá tình hình quản lý đất đai của từng địa phương.

Việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tính đến hết ngày 31/12/2014 sẽ được tiến hành thống nhất trên phạm vi cả nước. Trong đó, thời hạn hoàn thành và báo cáo kết quả ở cấp xã là trước ngày 01/06/2015; cấp huyện trước ngày 15/07/2015; cấp tỉnh trước ngày 01/09/2015; cả nước và các vùng kinh tế - xã hội trước ngày 01/11/2015.

Thủ tướng yêu cầu việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 phải thực hiện trên cơ sở sử dụng bản đồ địa chính, bản đồ giải thửa để điều tra, kiểm kê các loại đất, các loại đối tượng sử dụng đất ngoài thực địa. Địa phương chưa có bản đồ địa chính tập trung và bản đồ giải thửa thì sử dụng ảnh viễn thám để biên tập thành bản đồ điều tra kiểm kê; các địa phương không có 02 loại tài liệu này thì sử dụng bản đồ hiện trạng sử đụng đất đã được lập trước đây kết hợp với các loại bản đồ khác hiện có của địa phương để khoanh vẽ, chỉnh lý biên tập thành bản đồ sử dụng điều tra kiểm kê ngoài thực địa.

Đồng thời, áp dụng công nghệ thông tin cho việc số hóa kết quả điều tra, khoanh vẽ các loại đất, các loại đối tượng quản lý, sử dụng đất và tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai, thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất các cấp; đặc biệt coi trọng việc thẩm định kết quả thực hiện của tất cả các công đoạn, ở các cấp, nhất là việc thực hiện ở cấp xã, bảo đảm yêu cầu chất lượng và tính trung thực của số liệu kiểm kê.

Trích dẫn từ "Luatvietmam"

author

Về tác giả: Lê Minh Tuấn

Luật sư, Giám đốc / Lawyer, Director

Tư vấn thương mại quốc tế / International Trade Consultant

Điện thoại: (024) 730 86 999 / Mobi: 090 45 45 299

Email: infor@hado-law.com / Email: infor.ssv@gmail.com 

Đánh giá 9.8 / 10 bởi hơn 200 khách hàng lớn tại Việt Nam