Công ty luật TNHH Hà Đô

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi đăng ký kinh doanh: thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi người đại diện theo pháp luật, tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ, …. Tất cả có ở Công ty Luật Hà Đô.

 • Thủ tục bổ sung Giấy phép đầu tư

  Thủ tục bổ sung Giấy phép đầu tư

  Thủ tục bổ sung Giấy phép đầu tư bao gồm những hồ sơ, văn bản gì? Dưới đây là những thủ tục cần thiết để bổ xung giấy chứng nhận đầu tư...

 • Hồ sơ, thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư mới nhất 2022

  Thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư

  Thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư mới nhất 2020. Khi nào cần điều chỉnh Giấy phép đầu tư và những điểm cần lưu ý khi thay đổi nội dung giấy phép....

 • Thủ tục Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh mới nhất năm 2022

  THỦ TỤC THAY ĐỔI GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH

  Luật Hà Đô là đơn vị chuyên nghiệp, uy tín chuyên cung cấp dịch vụ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanhl, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nội....

 • Thay đổi về ngành nghề kinh doanh

  Thay đổi ngành nghề kinh doanh

  Thay đổi ngành nghề kinh doanh đôi khi cần thiết với doanh nghiệp khi kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên, theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành thì khi xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp...

 • Thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty

  Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

  Đăng ký trụ sở công ty là yêu cầu bắt buộc khi thành lập cũng như trong quá trình hoạt động của công ty. Do vậy, khi doanh nghiệp có sự thay đổi địa chỉ trụ sở công ty thì việc đăng ký lại về sự thay đổi cũng là yêu cầu bắt buộc theo quy định của...

 • Thay đổi tên cho công ty

  Thay đổi tên công ty

  Tên công ty có ý nghĩa rất quan trong, vừa là thương hiệu của doanh nghiệp, vừa thể hiện những đặc trưng riêng cũng như lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động và phát triển, tên công ty hiện tại có thể không còn...

 • Thay đổi thành viên trong công ty

  Thay đổi thành viên công ty

  Trường hợp người đại diện theo pháp luật không thông báo kết quả tiến độ góp vốn theo quy định, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc thành viên sở hữu phần vốn góp lớn nhất tại công ty có quyền nhân danh công ty thực hiện...

 • Hướng dẫn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

  Thay đổi người đại diện theo pháp luật

  Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật dựa trên các quy định của Luật Doanh nghiệp. Tư vấn, hướng dẫn thay đổi người đại diện cho công ty....

 • Chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp

  Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

  Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức nhằm tái cấu trúc doanh nghiệp. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đem lại sự thuận lợi, phù hợp cho nhu cầu kinh doanh của Quý khách hàng....