Công ty luật TNHH Hà Đô

Bản quyền tác giả

 • Giải quyết tranh chấp quyền tác giả

  Giải quyết tranh chấp về quyền tác giả

  Pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trao cho các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ quyền tự bảo vệ trước các hành vi xâm phạm về quyền sở hữu trí tuệ của mình, theo đó, chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ có thể lựa chọn nhiều biện pháp khác nhau để...

 • Đăng ký bảo hộ về quyền liên quan

  Đăng ký bảo hộ quyền liên quan

  Công ty Luật Hà Đô với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và thực hiện các thủ tục để đăng ký bản quyền tác giả/quyền liên quan sẽ tư vấn cụ thể để quyền và lợi ích của khách hàng được đảm bảo tối đa nhất....

 • Đăng ký bản quyền cho phần mềm

  Đăng ký bản quyền phần mềm

  Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả về phần mềm là một trong những nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ quyền của tác giả và quyền khai thác giá trị, kinh doanh từ phần mềm đó....

 • Đăng ký bản quyền cho tác giả

  Đăng ký bản quyền tác giả

  Quyền tác giả là quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu, thường gọi là bản quyền tác giả....