Công ty luật TNHH Hà Đô

Giải quyết tranh chấp về quyền tác giả

  • Giải quyết tranh chấp quyền tác giả

    Giải quyết tranh chấp về quyền tác giả

    Pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trao cho các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ quyền tự bảo vệ trước các hành vi xâm phạm về quyền sở hữu trí tuệ của mình, theo đó, chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ có thể lựa chọn nhiều biện pháp khác nhau để...