Công ty luật TNHH Hà Đô

Thay đổi ngành nghề kinh doanh

  • Thay đổi về ngành nghề kinh doanh

    Thay đổi ngành nghề kinh doanh

    Thay đổi ngành nghề kinh doanh đôi khi cần thiết với doanh nghiệp khi kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên, theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành thì khi xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp...