Công ty luật TNHH Hà Đô

Quyết định 2359/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 02-07-2013

Quyết định 2359/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 02-07-2013 về việc ban hành Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên – Đà Lạt

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
——————-
Số: 2359/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–
Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2013

 

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2014
Tây Nguyên – Đà Lạt
——————-
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH232
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Công văn số 8609/VPCP-KGVX ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý tổ chức Năm Du lịch quốc gia tại một số địa phương;
   Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2014 – Tây Nguyên – Đà Lạt với chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên”;
Điều 2. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng – Trưởng Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014 – Tây Nguyên – Đà Lạt phối hợp với các Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh khu vực Tây Nguyên và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2014 – Tây Nguyên – Đà Lạt.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014 – Tây Nguyên – Đà Lạt và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ(để báo cáo);
- Phó TTgCP Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
Bộ trưởng, các Thứ trưởng
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, UBND các tỉnh/thành liên quan
- Lưu: VT, TCDL,
BỘ TRƯỞNG
 
(đã ký)
Hoàng Tuấn Anh

 

 
 
CHƯƠNG TRÌNH
Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014 – Tây Nguyên – Đà Lạt
(Ban hành theo Quyết định số 2359 /QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
————————————
 
 
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
I. Mục đích
1. Năm Du lịch quốc gia 2014 – Tây Nguyên – Đà Lạt là sự kiện văn hóa-kinh tế-xã hội tiêu biểu, có quy mô tầm quốc gia và quốc tế, nhằm giới thiệu quảng bá hình ảnh thiên nhiên và con người Tây Nguyên nói chung và Lâm Đồng – Đà Lạt nói riêng với bạn bè trong nước, khu vực và quốc tế.
2. Kết nối và khai thác các thế mạnh về thắng cảnh thiên nhiên, di sản văn hóa phong phú và đặc sắc của 5 tỉnh Tây Nguyên thành chuỗi hoạt động xuyên suốt trong cả năm, nhằm quảng bá điểm đến cho du lịch Việt Nam, tăng lượng khách du lịch cho khu vực, đặc biệt là khách quốc tế.
3. Là cơ hội để tỉnh Lâm Đồng nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung củng cố, hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng du lịch; đầu tư phát triển sản phẩm du lịch; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng về phát triển du lịch; tận dụng, phát huy thế mạnh của vùng đất đầy tiềm năng kinh tế, giàu bản sắc văn hóa, thúc đẩy du lịch nói riêng và kinh tế xã hội nói chung phát triển.
II. Yêu cầu
1. Liên kết xây dựng các tour, tuyến du lịch mới mang tính đặc thù của 5 tỉnh Tây Nguyên; quan tâm đầu tư “Điểm đến” và các điều kiện tốt nhất để tiếp cận “Điểm đến”; thống nhất chủ trương, đặt lợi ích phát triển du lịch vùng Tây Nguyên lên hàng đầu; chủ động liên kết, tích cực hỗ trợ triển khai các nội dung củaNăm Du lịch quốc gia 2014.
2. Phát động nhân dân các dân tộc 5 tỉnh Tây Nguyên hưởng ứng tích cực, nhận thức rõ trách nhiệm và lợi ích của Năm Du lịch quốc gia 2014 – Tây Nguyên – Đà Lạt đem lại cho người dân; đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đang hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch chủ động tham gia Năm Du lịch quốc gia 2014.
3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm; chú trọng công tác quảng bá, xây dựng du lịch Tây Nguyên thành thương hiệu quốc gia, khẳng định và nâng tầm du lịch Đà Lạt thành thương hiệu quốc tế.
4. Sự kiện Năm Du lịch quốc gia được tổ chức xuyên suốt trong năm 2014, đảm bảo sự kết nối một cách chặt chẽ, có hiệu quả. Trong đó, Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2014 được tổ chức lồng ghép với các sự kiện: Lễ hội chào mừng kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 5 nhằm kết nối các sự kiện, tạo nên hiệu ứng và sức lan tỏa không chỉ trong nước mà cả trong khu vực.
B. QUY MÔ TỔ CHỨC
I. Tên gọi: “Năm Du lịch quốc gia 2014 – Tây Nguyên – Đà Lạt ”
    Tên tiếng Anh: “Visit Viet Nam Central Highland – Da Lat 2014
II. Chủ đềĐại ngàn Tây Nguyên
III. Thời gian tổ chức: Các hoạt động diễn ra trong suốt cả năm 2014, trong đó tập trung cao điểm vào các tháng đầu năm (mùa khô, nhiều sự kiện, gắn với Festival Hoa Đà Lạt), tháng 6,7 (mùa du lịch Hè) và những tháng cuối năm (Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2014, Lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch).
IV. Địa điểm: Các hoạt động được tổ chức trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và 4 tỉnh Tây Nguyên: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum.
C. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
I. Hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo hoặc phối hợp với các Bộ, Ngành tổ chức
1. Các sự kiện tiêu biểu
1.1. Liên hoan nghệ thuật thổ cẩm và trình diễn trang phục Tây Nguyên (Trong khuôn khổ tuần văn hóa chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2014 – Tây Nguyên – Đà Lạt)
- Thời gian: Từ 27/12/2013-01/01/2014.
- Địa điểm: Công viên Xuân Hương, Thành phố Đà Lạt.
- Đơn vị chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam.
- Đơn vị phối hợp: Sở VHTTDL các tỉnh Tây Nguyên.
- Nội dung:
+ Không gian dệt thổ cẩm các dân tộc Việt Nam;
+ Giới thiệu, trưng bày và bán sản phẩm thổ cẩm Tây Nguyên;
+ Đêm hội thao diễn nghề dệt thổ cẩm;
+ Trình diễn người đẹp và trang phục thổ cẩm Tây Nguyên.
1.2. Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc
- Chủ đề: Phối hợp với Trung tâm Văn hóa các tỉnh tổ chức các đoàn diễn xướng các loại hình văn hóa dân gian của các Dân tộc Việt Nam trên đường phố Đà Lạt.
- Thời gian: Tháng 3/2014.
- Địa điểm: Thành phố Đà Lạt.
- Đơn vị chủ trì: Cục Văn hóa cơ sở.
- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Văn hóa các tỉnh/thành.
1.3. Người đẹp các dân tộc trình diễn trang phục
- Thời gian: Tháng 3/2014.
- Địa điểm: Thành phố Đà Lạt.
- Đơn vị chủ trì: Cục Văn hóa cơ sở.
- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Văn hóa các tỉnh/thành.
- Nội dung: Các đoàn nghệ sỹ dân gian biểu diễn trang phục dân tộc.
1.4. Giải vô địch Cờ vua hạng nhất quốc gia 2014
- Thời gian: Tháng 4/2014.
- Địa điểm: Thành phố Đà Lạt.
- Đơn vị chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thể dục thể thao và Liên đoàn Cờ vua Việt Nam.
- Đơn vị phối hợp: Sở VHTTDL các tỉnh/thành.
- Nội dung: Tranh giải vô địch cá nhân nam và cá nhân nữ.
1.5. Khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch khu vực Tây Nguyên
- Thời gian: Tháng 5/2013.
- Địa điểm: Các tỉnh Tây Nguyên
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Du lịch.
- Đơn vị phối hợp: Sở VHTTDL các tỉnh Tây Nguyên.
- Nội dung: Tổ chức chương trình khảo sát tuyến điểm du lịch cho các doanh nghiệp lữ hành phục vụ phát triển sản phẩm, xây dựng chương trình du lịch.
1.6. Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc 2014
- Thời gian: Trung tuần tháng 5/2014.
- Địa điểm: Thành phố Đà Lạt.
- Đơn vị chủ trì: Cục Nghệ thuật biểu diễn.
- Đơn vị phối hợp: Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng.
- Đối tượng tham gia: Nghệ sỹ, diễn viên nhạc công các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong và ngoài công lập, học sinh, sinh viên các đơn vị đào tạo Văn hóa-Nghệ thuật, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Học viện Âm nhạc Huế, Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh.
1.7. Tuần phim Việt Nam tại Đà Lạt
- Thời gian: Từ 15-20/6/2014.
- Địa điểm: Thành phố Đà Lạt.
- Đơn vị chủ trì: Cục Điện ảnh.
- Đơn vị phối hợp: Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Lâm Đồng.
1.8. Liên hoan Ẩm thực khu vực miền Trung Tây Nguyên
- Thời gian: Tháng 7/2014.
- Địa điểm: Thành phố Đà Lạt.
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Du lịch.
- Đơn vị phối hợp: Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng.
- Nội dung: Liên hoan, trình diễn món ăn Việt Nam.
1.9. Giải Ôtô địa hình toàn quốc
- Thời gian: Tháng 9/2014.
- Địa điểm: Tỉnh Lâm Đồng.
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thể dục thể thao.
- Đơn vị phối hợp: Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng, CLB Ôtô địa hình Sài Gòn.
1.10. Giải eSport toàn quốc
- Thời gian: Tháng 10/2014.
- Địa điểm: Tỉnh Lâm Đồng.
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thể dục thể thao.
- Đơn vị phối hợp: Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng, Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam, Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC.
1.11. Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc khu vực Tây Nguyên lần thứ I
- Thời gian: 3 ngày trong tháng 12/2014 (trong khoảng thời gian tổ chức các hoạt động Festival cồng chiêng quốc tế).
- Địa điểm: Thành phố Đà Lạt.
- Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc.
- Đơn vị thực hiện: Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng.
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Sở VHTTDL các tỉnh khu vực Tây Nguyên.
1.12. Festival Cồng chiêng quốc tế lần thứ II
- Thời gian: Tháng 12/2014.
- Địa điểm: Thành phố Đà Lạt.
- Đơn vị chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.
- Đơn vị phối hợp: Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác quốc tế, Sở VHTTDL các tỉnh Tây Nguyên.
- Nội dung:
+ Triển lãm giới thiệu di sản Văn hóa cồng chiêng;
+ Tôn vinh những nghệ nhân tiêu biểu văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên;
+ Trình diễn cồng chiêng.
2. Các hoạt động hỗ trợ khác
2.1. Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Sử thi Tây Nguyên” đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
- Thời gian: Từ năm 2013.
- Đơn vị chủ trì: Cục Di sản văn hóa.
- Đơn vị phối hợp: Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên.
II. Các hoạt động do tỉnh Lâm Đồng tổ chức
1.     Các sự kiện tiêu biểu
1.1. Tổ chức họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia 2014 tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh (có kế hoạch riêng)
- Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh Lâm Đồng.
- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Du lịch, Văn phòng Bộ, Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại thành phố Đà Nẵng, Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian: Quý III/2013.
1.2. Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2014 – Tây Nguyên – Đà Lạt (Có kế hoạch, chương trình riêng)
- Thời gian: Từ 27-31/12/2013.
- Địa điểm: Thành phố Đà Lạt.
- Đơn vị chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Lâm Đồng.
- Đơn vị thực hiện: UBND tỉnh Lâm Đồng.
- Đơn vị phối hợp: UBND các tỉnh Tây Nguyên.
- Nội dung:
+ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2014 – Tây Nguyên – Đà Lạt;
+ Các hoạt động Kỷ niệm Đà Lạt 120 năm hình thành và phát triển, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ V.
1.3. Liên hoan Tượng gỗ Tây Nguyên (Trong khuôn khổ tuần văn hóa chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2014 – Tây Nguyên – Đà Lạt)
- Thời gian: Từ 27/12/2013-01/01/2014.
- Địa điểm: Công viên Xuân Hương, Thành phố Đà Lạt.
- Đơn vị chỉ đạo: UBND tỉnh Lâm Đồng.
- Đơn vị thực hiện: Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng, Bảo tàng 5 tỉnh Tây Nguyên.
- Đơn vị phối hợp: Sở VHTTDL các tỉnh Tây Nguyên.
- Nội dung:
+ Nghệ thuật sắp đặt tượng gỗ Tây Nguyên và Hoa Đà Lạt;
+ Tôn vinh nghệ nhân tiêu biểu chế tác tượng gỗ người bản địa Tây Nguyên;
+ Biểu diễn, chế tác tại chỗ tượng gỗ Tây Nguyên.
1.4. Festival Thể dục cổ vũ du lịch Tây Nguyên (Trong khuôn khổ tuần văn hóa chào mừngNăm Du lịch quốc gia 2014 – Tây Nguyên – Đà Lạt)
- Thời gian: Từ 31/12/2013-01/01/2014.
- Địa điểm: Thành phố Đà Lạt.
- Đơn vị chỉ đạo: UBND tỉnh Lâm Đồng.
- Đơn vị thực hiện: Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng; Trường Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh.
- Đơn vị phối hợp: Sở VHTTDL các tỉnh Tây Nguyên.
- Nội dung:
+ Liên hoan, biểu diễn Cheerleading;
+ Flashmod chào mừng năm mới;
+ Carnaval xe đạp cổ động du lịch Tây Nguyên.
1.5. Giải golf chào mừng Đà Lạt 120 năm (Trong khuôn khổ tuần văn hóa chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2014 – Tây Nguyên – Đà Lạt)
- Thời gian: Từ 28-29/12/2013.
- Địa điểm: Thành phố Đà Lạt.
- Đơn vị chỉ đạo: UBND tỉnh Lâm Đồng.
- Đơn vị thực hiện: Hiệp hội golf Việt Nam, Hiệp hội golf tỉnh Lâm Đồng.
- Đơn vị phối hợp: Sở VHTTDL các tỉnh Tây Nguyên.
- Nội dung:
+ Gặp gỡ giữa các golf thủ nổi tiếng Asean;
+ Giải golf dành cho các doanh nghiệp.
1.6. Giải Việt dã Báo Tiền phong
- Thời gian: Tháng 3/2014.
- Địa điểm: Thành phố Đà Lạt.
- Đơn vị chỉ đạo: Tổng cục Thể dục thể thao.
- Đơn vị thực hiện: Báo Tiền phong, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng.
- Đơn vị phối hợp: Sở VHTTDL các tỉnh/thành.
- Nội dung: Marathon các cự ly dành cho các đối tượng.
1.7. Festival các nhóm nghệ thuật đường phố
- Thời gian: Tháng 4/2014.
- Địa điểm: Thành phố Đà Lạt.
- Đơn vị chỉ đạo: UBND tỉnh Lâm Đồng.
- Đơn vị thực hiện: Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng.
- Đơn vị phối hợp: Sở VHTTDL các tỉnh/thành và các nước được mời.
- Nội dung:
+ Giới thiệu biểu diễn;
+ Giao lưu gặp gỡ;
+ Đêm hội đường phố.
1.8. Hội chợ triển lãm Văn hóa Du lịch Tây Nguyên
- Thời gian: Tháng 6/2014.
- Địa điểm: Thành phố Đà Lạt.
- Đơn vị chỉ đạo: UBND tỉnh Lâm Đồng.
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng.
- Đơn vị phối hợp: Sở VHTTDL các tỉnh Tây Nguyên.
- Nội dung:
+ Trưng bày triển lãm các thành tựu phát triển văn hóa, du lịch Tây Nguyên;
+ Tổ chức các hoạt động văn hóa đặc trưng Tây Nguyên;
+ Thi ẩm thực Tây Nguyên.
1.9. Lễ hội mùa hè Đà Lạt “Mưa phố núi” 
- Thời gian: Tháng 8/2014.
- Địa điểm: Thành phố Đà Lạt.
- Đơn vị chỉ đạo: Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng.
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa tỉnh Lâm Đồng.
- Đơn vị phối hợp: Hiệp hội Du lịch và các đơn vị liên quan.
- Nội dung:
+ Trò chơi dưới mưa;
+ Thưởng thức nghệ thuật dưới mưa;
+ Cà phê mưa;
+ Đêm hội nghệ thuật mưa, dù hoa và ánh sáng.
1.10. Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2014 – Tây Nguyên – Đà Lạt, Lễ hội Noel Đà Lạt
- Thời gian: Tháng 12/2014.
- Địa điểm: Thành phố Đà Lạt.
- Đơn vị chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Lâm Đồng.
- Đơn vị thực hiện: Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng.
- Đơn vị phối hợp: Sở VHTTDL các tỉnh Tây Nguyên, tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh/thành hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2014.
- Nội dung:
+ Đêm hội Noel;
+ Đêm hội rượu vang;
+ Biệt thự hoa và ánh sáng;
+ Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2014 – Tây Nguyên – Đà Lạt.
2.     Các tour du lịch đặc trưng
2.1. Tour du lịch văn hóa “Thiên đường của tình yêu”
- Thời gian: Từ tháng 02/2014 bắt đầu từ Lễ Valentine’s Dayđến hết tháng 4/2014.
- Địa điểm: Thành phố Đà Lạt – Lâm Đồng.
- Đơn vị tổ chức: Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng, các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, dịch vụ.
- Nội dung:
+ Ngày tình nhân tại Thung lũng tình yêu;
+ Đêm hội Hoa hồng (kỷ niệm ngày cưới từ 1 năm đến 5 năm);
+ Lễ hội thác Pongour 2014;
+ Đêm hội Dâu tây và Chocolate.
2.2. Tour du lịch văn hóa “Đại ngàn xanh!”
- Thời gian: Từ tháng 02/2014 đến hết năm 2014.
- Địa điểm: Khu du lịch rừng Madagui, Khu du lịch thác ĐamBri, Khu du lịch thác Pongour, Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, Khu du lịch Langbiang.
- Đơn vị tổ chức: Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng, và các Khu du lịch.
- Nội dung:
+ Trải nghiệm các hoạt động lao động sản xuất, công việc đan lát, dệt thổ cẩm, săn bắt…
+ Tham quan rừng cây, suối hồ, thác nước;
+ Dự khán và thưởng thức các lễ hội của người K’ho, người Mạ, âm nhạc cồng chiêng, múa xoang;
+ Tham gia các môn thể thao cảm giác mạnh: leo vách núi, vượt thác, cưỡi ngựa không yên, đua xe địa hình…
+ Thưởng thức rượu cần và ẩm thực bản địa.
2.3. Tour du lịch dã ngoại “Đà Lạt không ở phố!”
- Thời gian: Từ tháng 02/2014 đến hết năm 2014.
- Địa điểm: Các khu du lịch dã ngoại.
- Đơn vị tổ chức: Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng, các hãng du lịch lữ hành.
- Nội dung:
+ Trải nghiệm, khám phá, sống hòa mình với thiên nhiên;
+ Lao động và tự phục vụ;
+ Tham gia lễ hội văn hóa bản địa;
+ Nghỉ trong các hang động, nhà lều, nhà trên cây…
2.4. Tour du lịch thể thao “Da Lat golf”
- Thời gian: Từ tháng 02/2014 đến hết năm 2014.
- Địa điểm: Thành phố Đà Lạt, huyện Đơn Dương.
- Đơn vị tổ chức: Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng, Hiệp hội golf Việt Nam, Hiệp hội golf tỉnh Lâm Đồng.
- Nội dung:
+ Giải golf dành cho doanh nghiệp các nước Asean;
+ Chương trình golf những ngày cuối tuần;
+ Chương trình du lịch hội nghị, hội thảo và golf…
2.5. Tour du lịch dã ngoại Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà
- Thời gian: Từ tháng 02/2014 đến hết năm 2014.
- Địa điểm: Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà, huyện Lạc Dương.
- Đơn vị tổ chức: Ban Quản lý Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà.
- Nội dung:
+ Tham quan, dã ngoại Vườn quốc gia;
+ Leo núi, cắm trại;
+ Trưng bày các loài động, thực vật quý hiếm Tây Nguyên.
2.6. Tour du lịch dã ngoại “Theo dấu chân nhà thám hiểm Yersin”
- Thời gian: Từ tháng 02/2014 đến hết năm 2014.
- Địa điểm: Suối Dầu Khánh Hòa, huyện Đơn Dương, Thành phố Đà Lạt.
- Đơn vị tổ chức: Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng, các hãng du lịch lữ hành.
- Nội dung:
+ Trải nghiệm, khám phá tuyến đường Bác sĩ Yersin đến Đà Lạt bằng các phương tiện: xe đạp, ngựa, đi bộ và xe lửa;
+ Thưởng thức các chương trình văn hóa-ẩm thực bản địa.
2.7. Tour du lịch tham quan, tìm hiểu các di tích, danh thắng quốc gia
- Thời gian: Trong năm 2014.
- Không gian: Thành phố Đà Lạt.
- Đơn vị tổ chức: Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng, chủ đầu tư các khu di tích, danh thắng.
- Nội dung:
+ Tham quan, tìm hiểu các di tích, danh lam thắng cảnh;
+ Nghiên cứu các di tích, danh lam thắng cảnh.
III. Các hoạt động do các tỉnh vùng Tây Nguyên tổ chức
1. Tỉnh Đắk Lắk
1.1. Lễ hội đua Voi Buôn Đôn-Đắk Lắk
- Thời gian: Tháng 3/2014.
- Địa điểm: Bản Đôn, Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.
- Đơn vị tổ chức: Sở VHTTDL tỉnh Đắk Lắk.
- Nội dung:
+ Hội Đua Voi – lễ hội độc đáo chỉ có ở Đắk Lắk, với nhiều nội dung phong phú: Voi bơi vượt sông Sêrêpôk, Voi đá bóng, Voi quăng kéo vật nặng, Voi kéo co với người tham dự lễ hội…
+ Tham quan thắng cảnh bằng Voi;
+ Dự lễ cúng sức khỏe cho Voi.
1.2. Giải đua thuyền Krông Ana
- Thời gian: Ngày 3/02/2014.
- Địa điểm: Hồ Sen, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.
- Đơn vị tổ chức: Sở VHTTDL tỉnh Đắk Lắk, UBND huyện Krông Ana.
- Nội dung: Tổ chức đua thuyền truyền thống các dân tộc Tây Nguyên tại Đắk Lắk.
1.3. Tour du lịch homestay “Đến với Voi Bản Đôn”
- Thời gian: Tháng 3/2014.
- Địa điểm: Bản Đôn, Buôn Đôn, Đắk Lắk.
- Đơn vị tổ chức: Sở VHTTDL tỉnh Đắk Lắk, Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk, các hãng du lịch lữ hành.
- Nội dung:
+ Homestay cùng với đồng bào Ê Đê, M’Nông, Lào Buôn Đôn;
+ Tìm hiểu về nghề săn voi và thuần dưỡng voi;
+ Tìm hiểu về huyền thoại A Ma Công;
+ Tham quan, dã ngoại vườn quốc gia Yok Đon bằng voi;
+ Dự khán lễ hội đua voi Bản Đôn.
1.4. Tour du lịch dã ngoại “Hồ Lắk-hoang sơ và kỳ vĩ”
- Thời gian: Tháng 12/2014.
- Địa điểm: Huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.
- Đơn vị tổ chức: Sở VHTTDL tỉnh Đắk Lắk, UBND huyện Lắk.
- Nội dung:
+ Du thuyền ngắm cảnh hồ Lắk;
+ Cưỡi voi vượt hồ Lắk;
+ Tắm suối đá Dakphơi, leo đồi Bảo Đại…
+ Thăm buôn Jun và M’Liêng – buôn làng tiêu biểu của người M’Nông;
+ Thưởng thức rượu cần, ẩm thực bản địa;
+ Giao lưu cồng chiêng, múa xoang…
2. Tỉnh Đắk Nông
2.1. Tuần văn hóa du lịch khám phá thác nước Đắk Nông
- Thời gian: Tháng 7/2014.
- Địa điểm: Thị xã Gia Nghĩa và các huyện lân cận.
- Đơn vị tổ chức: Sở VHTTDL tỉnh Đắk Nông.
- Nội dung:
+ Khám phá cao nguyên M’Nông mênh mông với những thác nước đẹp, hùng vĩ, còn nguyên sơ nằm giữa rừng già như thác Trinh Nữ, thác Dray H’Linh, Dray Sáp, thác Gia Long, thác Dray Nur, thác Diệu Thanh, thác Gấu, thác Chuông, thác Ngầm, thác Lưu Ly, thác Liêng Nung, thác Đắk Glun, thác Ba Tầng…
+ Dự khán các lễ hội dân tộc bản địa đặc sắc.
2.2. Tour du lịch dã ngoại “Những thác nước hùng vĩ trên cao nguyên M’Nông”
- Thời gian: Từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2014.
- Địa điểm: 7 thác nước thuộc tỉnh Đắk Nông.
- Đơn vị tổ chức: Sở VHTTDL tỉnh Đắk Nông, các hãng du lịch lữ hành.
- Nội dung:
+ Khám phá 7 thác nước nổi tiếng hùng vĩ trên cao nguyên M’Nông;
+ Dự khán một số lễ hội đặc sắc của người M’Nông.
3. Tỉnh Gia Lai
3.1. Lễ hội “Lễ mừng nhà rông người Bahnar”
- Thời gian: Ngày 30/4/2014.
- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh Gia Lai.
- Đơn vị tổ chức: Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai.
- Nội dung:
+ Lễ hội mừng nhà rông của người Bahnar;
+ Biểu diễn đi cà kheo;
+ Biểu diễn nhạc cụ truyền thống của các đội cồng chiêng.
+ Hoạt động bổ trợ: triển lãm ảnh về Tây Nguyên.
3.2. Tour “Một thoáng Pleiku”
Nội dung:Khám phá vẻ đẹp Biển Hồ, đồi chè Biển Hồ, Bảo tàng tỉnh, nhà lao Pleiku, chùa Minh Thành, Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, công viên Đồng Xanh.
3.3. Tour “Tham quan nhà máy Thủy điện Yaly và tìm hiểu văn hóa dân tộc Jarai”
- Thời gian: Tháng 12/2014.
- Địa điểm: Thủy điện Yaly, Làng Phung, xã Ia Mơ Nông, Huyện Chư Păh.
- Đơn vị tổ chức: Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai.
- Nội dung:
+ Tham quan nhà máy Thủy điện Yaly, du thuyền hồ Yaly;
+ Tìm hiểu bản sắc văn hóa người Jrai.
3.4. Tour “Du ngoạn sông nước hồ Ayun Hạ, thác Phú Cường, Vua lửa”
- Thời gian: Tháng 12/2014.
- Địa điểm: Hồ Ayun, Thác Phú Cường, Làng Plei Ơi.
- Đơn vị tổ chức: Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai.
- Nội dung:
+ Tham quan thác Phú Cường;
+ Du thuyền hồ Ayun Hạ;
+ Tìm hiểu sự tích “Vua Lửa”;
3.5. Tour “Du lịch về nguồn”
- Địa điểm: Huyện An Khê, huyện Kbang.
- Đơn vị tổ chức: Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai.
- Nội dung:
+ Tham quan quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo (huyện An Khê) ;
+ Tìm hiểu và thăm quê hương Anh hùng Núp – Làng Kháng chiến Stơh (Huyện Kbang), giao lưu đêm lửa trại với dân làng.
3.6. Tour trekking (đi bộ dã ngoại)
- Địa điểm : Làng Plei Bloom, xã Kim Tân, huyện Ia Pa.
- Đơn vị tổ chức : Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai.
- Nội dung:
+ Thăm bản làng người Jrai;
+ Đi bộ, leo núi, bơi xuồng;
+ Lửa trại, văn nghệ cồng chiêng, uống rượu cần, nghỉ đêm tại làng.
4. Tỉnh Kon Tum
4.1. Lễ hội Nhà Rông Ba Na Kon Tum
- Thời gian: Tháng 4/2014.
- Địa điểm: Thành phố Kon Tum.
- Đơn vị tổ chức: Sở VHTTDL tỉnh Kon Tum.
- Nội dung:
+ Tham quan Nhà Rông Ba Na;
+ Dự khán các lễ hội của người Ba Na tại Nhà Rông;
+ Thưởng thức ẩm thực đặc sản của người Ba Na.
4.2. Tour du lịch dã ngoại về với đại ngàn thông xanh Kon Plông
- Thời gian: Tháng 4/2014.
- Địa điểm: Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen.
- Đơn vị tổ chức: Sở VHTTDL tỉnh Kon Tum, UBND huyện Kon Plông.
- Nội dung:
+ Khám phá hệ thống thác, hồ, rừng nguyên sinh;
+ Du thuyền trên hồ Đắkke;
+ Thưởng thức các chương trình văn hóa cồng chiêng ẩm thực bản địa.
4.3. Tour du lịch văn hóa Cột mốc quốc gia chung 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia
- Thời gian: Tháng 11/2014.
- Địa điểm: Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y Ngọc Hồi.
- Đơn vị tổ chức: Sở Công Thương, Sở VHTTDL tỉnh Kon Tum, UBND huyện Ngọc Hồi, Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y Ngọc Hồi.
- Nội dung:
+ Du lịch carnavan;
+ Hội chợ du lịch thương mại;
+ Hội nghị xúc tiến đầu tư.
III. Chương trình phát triển sản phẩm du lịch, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2014
- Thời gian: Từ năm 2013 và 2014.
- Đơn vị chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Lâm Đồng.
- Đơn vị thực hiện: Các Sở, Ban, Ngành địa phương trong tỉnh và doanh nghiệp du lịch.
- Nội dung:
+ Phát động phong trào toàn dân hưởng ứng tham gia tuyên truyền giáo dục nhằm phát huy phong cách người Đà Lạt “hiền hoà-thanh lịch-mến khách”;
+ Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các tuyến đường giao thông đến Đà Lạt, khởi công xây dựng, hoàn thành một số công trình phục vụ các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch: Quảng trường và Nhà hát, sân vận động Đà Lạt, Trung tâm huấn luyện Thể thao quốc gia…
+ Tập trung chỉnh trang, cải tạo môi trường đô thị theo hướng xanh sạch đẹp; đầu tư tu bổ, tôn tạo nâng cấp các di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
+ Đầu tư chỉnh trang, nâng cấp các cơ sở lưu trú và xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới phục vụ du khách;
+ Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch đảm bảo tính chuyên nghiệp.
IV. Hoạt động tuyên truyền, quảng bá
1. Tổ chức họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia 2014 – Tây Nguyên – Đà Lạt: tại tỉnh Lâm Đồng và các thành phố lớn như: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và Cần Thơ.
2. Phát hành các ấn phẩm quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2014 – Tây Nguyên – Đà Lạt, phim tài liệu DVD, sách du lịch, bản đồ du lịch, tập gấp, tờ rơi… (một số ấn phẩm quảng bá chung cho các tỉnh vùng Tây Nguyên).
3. Lập trang thông tin điện tử: thiết kế website Năm Du lịch quốc gia 2014 – Tây Nguyên – Đà Lạt, quảng bá trên các website khác, thực hiện trước tháng 6/2013.
4. Thành lập Trung tâm báo chí tuyên truyền Năm Du lịch quốc gia 2014 - Tây Nguyên – Đà Lạt: thời gian hoạt động trước tháng 10/2013.
5. Một số hoạt động khác: tổ chức hoạt động quảng bá tại nước ngoài (Roadshow), sản xuất hàng lưu niệm phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2014 trong thời gian năm 2013-2014.
D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Chỉ đạo (được thành lập tại Quyết định số 1319/QĐ-BVHTTDL ngày 8 tháng 4 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
2. Ban Tổ chức (được thành lập tại Quyết định số 1320/QĐ-BVHTTDL ngày 8 tháng 4 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
3. Các Tiểu ban (UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định thành lập)
- Tiểu ban Nội dung;
- Tiểu ban Lễ tân-Hậu cần;
- Tiểu ban An ninh-Trật tự-Y tế-Môi trường;
- Tiểu ban Tuyên truyền-Quảng bá;
- Tiểu ban Tài chính và vận động tài trợ.
E. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ      
ITổng cục Du lịch là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm chỉ đạo về công tác chuyên môn, hướng dẫn Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh liên kết, các tỉnh trong khu vực xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai Chương trình Năm du lịch quốc gia 2014; làm đầu mối liên hệ với các cơ quan Trung ương và các tỉnh/thành; thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Ban Chỉ đạo giao.
II. Các đơn vị có liên quan của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức và hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động theo lĩnh vực mình quản lý; phối hợp với Tổng cục Du lịch, các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh xây dựng Kế hoạch chi tiết tổ chức Năm du lịch quốc gia 2014; chủ trì hoặc phối hợp xây dựng Kế hoạch, dự trù kinh phí tổ chức các hoạt động đã được phân công; thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Ban Chỉ đạo giao.
III. Tỉnh Lâm Đồng:
1. UBND tỉnh chỉ đạo các hoạt động do tỉnh tổ chức; phối hợp với các cơ quan Trung ương, các tỉnh Tây Nguyên tổ chức các nội dung, Kế hoạch đã được Ban Chỉ đạo thông qua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, các sản phẩm đặc trưng kịp thời phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2014.
2. Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng là cơ quan thường trực Ban Tổ chức; chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn, chủ trì hoặc phối hợp với Sở, Ban, Ngành, UBND thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, các huyện triển khai các hoạt động do tỉnh Lâm Đồng tổ chức; chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban Tổ chức; tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức điều hành thực hiện Kế hoạch tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014.
IV. Các Ban, Bộ, Ngành Trung ương thực hiện các nội dung, chương trình theo chức năng, nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo phân công.
V. UBND các tỉnh Tây Nguyên ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động, sự kiện tại địa phương mình và chủ động tham gia các hoạt động tại tỉnh Lâm Đồng; chỉ đạo xây dựng cơ sở hạ tầng, hoàn thiện các sản phẩm để liên kết các tour du lịch đặc trưng Tây Nguyên.
VI. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì tổ chức các hoạt động trong Chương trình này có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch, dự kiến kinh phí trình cơ quan cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền và thông báo cho cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Tổng cục Du lịch) và thường trực Ban Tổ chức (Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng) trong tháng 7/2013 để bố trí nguồn ngân sách năm 2013 và đưa vào Kế hoạch ngân sách năm 2014.
VII. Ban Tổ chức Năm du lịch quốc gia 2014 có trách nhiệm ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình này.                                                                                                                         
Trong quá trình thực hiện, nếu có những nội dung cần thay đổi, bổ sung, Thường trực Ban Tổ chức có trách nhiệm báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo để xem xét quyết định hoặc báo cáo trong các cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức./.

 

BỘ TRƯỞNG
 
 
 
Hoàng Tuấn Anh

author

Về tác giả: Lê Minh Tuấn

Luật sư, Giám đốc / Lawyer, Director

Tư vấn thương mại quốc tế / International Trade Consultant

Điện thoại: (024) 730 86 999 / Mobi: 090 45 45 299

Email: infor@hado-law.com / Email: infor.ssv@gmail.com 

Đánh giá 9.8 / 10 bởi hơn 200 khách hàng lớn tại Việt Nam