Công ty luật TNHH Hà Đô

Tag: Luật kinh doanh | CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ ĐÔ

 • Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam

  Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam

  Chính sách tiền tệ quốc gia là các quyết định về tiền tệ ở tầm quốc gia của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm quyết định mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền biểu hiện bằng chỉ tiêu lạm phát, quyết định sử dụng các công cụ và biện pháp để thực...

 • Nghị định số 222/2013/NĐ-CP về thanh toán tiền mặt ban hành ngày 31/12/2013

  Nghị định số 222/2013/NĐ-CP về thanh toán tiền mặt ban hành ngày 31/12/2013

  Quy định về thanh toán bằng tiền mặt và quản lý nhà nước về thanh toán bằng tiền mặt trong một số giao dịch thanh toán trên lãnh thổ Việt Nam....

 • Thông báo số 17/2014/TB-LPQT do Bộ Ngoại giao ban hành ngày 03/03/2014

  Thông báo số 17/2014/TB-LPQT do Bộ Ngoại giao ban hành ngày 03/03/2014

  Hiệp định về xác định trị giá hải quan nghĩa là Hiệp định Thực thi Điều VII của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại 1994, được quy định tại Phụ lục 1A của Hiệp định WTO...

 • Thông tư số 34/2013/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 24/12/2013

  Thông tư số 34/2013/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 24/12/2013

  Thông tư này công bố lộ trình và quy định thực hiện cam kết của Việt Nam trong Tổ chức thương mại thế giới (WTO) về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại...

 • Thông tư số 33/2013/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 18/12/2013

  Thông tư số 33/2013/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 18/12/2013

  Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014...

 • TT17/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 02-08-2013

  Thông tư 17/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày ngày 02-08-2013

  Quy định về hoạt động của điểm Bưu điện – Văn hóa xã bao gồm: cung ứng các dịch vụ bưu chính công ích, các dịch vụ kinh doanh khác và tổ chức hoạt động đọc sách, báo chí, ấn phẩm (sau đây gọi tắt là sách, báo) tại điểm Bưu điện – Văn hóa xã; tiếp...

 • QĐ 2497/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành15-07-2013

  Quyết định 2497/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 15-07-2013

  Thành lập Ban Chỉ đạo Hội nghị quốc tế về du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững...

 • Công văn số 9036/BTC-TCHQ do Bộ Tài Chính ban hành ngày 12/07/2013

  Công văn số 9036/BTC-TCHQ do Bộ Tài Chính ban hành ngày 12/07/2013

  Thẩm quyền xây dựng Danh mục rủi ro hàng xuất khẩu...

 • QĐ 2359/QĐ-BVHTTDL của Bộ VH, Thể thao và Du lịch ban hành 02-07-2013

  Quyết định 2359/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 02-07-2013

  Kết nối và khai thác các thế mạnh về thắng cảnh thiên nhiên, di sản văn hóa phong phú và đặc sắc của 5 tỉnh Tây Nguyên thành chuỗi hoạt động xuyên suốt trong cả năm, nhằm quảng bá điểm đến cho du lịch Việt Nam, tăng lượng khách du lịch cho khu vực,...

 • TT15/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 01/07/2013

  Thông tư 15/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 01/07/2013

  Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2012/TT-BTTTT ngày 04/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông...

Thương mại quốc tế Thương mại quốc tế

Tư vấn thương mại quốc tế chuyên nghiệp

Doanh nghiệp Doanh nghiệp

Tư vấn kinh doanh hiệu quả, chi phí thấp

Tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật

Tư vấn trực tiếp từ Luật sư