Công ty luật TNHH Hà Đô

Đơn ly hôn

Mẫu đơn ly hôn đa phần là giống nhau và thống nhất với biểu mẫu của HĐ thẩm phán TAND tối cao

Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ hôn nhân do Tòa án công nhận hoặc quyết định theo yêu cầu của vợ hoặc chồng, hoặc của cả hai vợ chồng. Khi tình trạng hôn nhân không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không thể đạt được thì việc ly hôn là một hệ quả tất yếu.

Trong quá trình tư vấn vụ việc ly hôn trong thực tế, Luật sư Luật Hà Đô cho rằng việc tiến hành xác lập quan hệ hôn nhân rất đơn giản khi các bên có đủ điều kiện mà Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định. Tuy nhiên, khi chấm dứt quan hệ hôn nhân thông thường lại không đơn giản như vậy.

don ly hon

Trước hết, về thủ tục, biểu mẫu

Đa phần mẫu đơn ly hôn của tòa án nhân dân cấp quận huyện là giống nhau và thống nhất với biểu mẫu do Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ban hành (Mẫu số 01 Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP) nhưng trong thực tế một số tòa án cấp quận huyện vẫn yêu cầu đương sự phải dùng mẫu do các cơ quan này ban hành. Hơn nữa, việc kê khai theo mẫu đơn này để tòa án thụ lý cũng là một vấn đề trở ngại không nhỏ đối với đương sự.

Tuy vậy, Luật sư Luật Hà Đô cho rằng đa phần các trường hợp đương sự hoàn toàn có thể tham khảo mẫu đơn sử dụng chung như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……(1), ngày….. tháng …… năm…….

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

                    Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………………….

            Họ và tên người khởi kiện: (3)…………………………………….......…...……………

            Địa chỉ: (4) …………………………………………………………..…….….…….

            Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có)(5)…......……….………

            Địa chỉ: (6) ……………………………………………………….………….….…..

            Họ và tên người bị kiện: (7) ………………………………………………...............

            Địa chỉ: (8) …..……………………………………………………..……....…….…

            Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)………......................

            Địa chỉ:(10)….....……………………………………………………….………..….

            Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

              (11)……..…………………………………….………..…..….…..…

           ……………………………………………………………………………..….…….…...

           ...……………………………………………………………………………...……….…

            Họ và tên người làm chứng (nếu có) (12)…………………………..……..…….…

            Địa chỉ: (13) …………………………….…………………………..……..…..…..

            Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

            1……………………………………………………………………….…..….…..

            2……………………………………………………………………….……...…..

            ……………………………………………………………………….…….…..…

            (Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)

           …………………………………………………………………..…………..…..……….

           …………………………………………………………………………………….…..…

                                                                                                             Người khởi kiện (16) 

                                                                                                         (ký và ghi rõ họ tên)

 

Đối với các trường hợp ly hôn có yếu tố nước ngoài, đương sự phải thực hiện các thủ tục không giống như ly hôn thông thường.

ly hon

Để nhận được ý kiến tư vấn chính xác và kịp thời, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư Luật Hà Đô theo tổng đài tư vấn 24/7: 1900 62 80

Luật sư – Điểm tựa pháp lý cho sự phát triển vững bền

author

Về tác giả: Lê Minh Tuấn

Luật sư, Giám đốc / Lawyer, Director

Tư vấn thương mại quốc tế / International Trade Consultant

Điện thoại: (04) 730 86 999 / Mobi: 090 45 45 299

Email: infor@hado-law.com / Email: infor.ssv@gmail.com

Đánh giá 9.8 / 10 bởi hơn 200 khách hàng lớn tại Việt Nam