Công ty luật TNHH Hà Đô

Pháp luật lao động, công đoàn

  • Chấm dứt hợp đồng lao động

    Chấm dứt hợp đồng lao động

    Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Khi hai bên đã thực hiện xong quyền và nghĩa vụ của mình thì Hợp...

  • Pháp luật lao động và công đoàn

    Pháp luật lao động, công đoàn

    Công ty Luật Hà Đô với đội ngũ Luật sư chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm, thường xuyên cập nhật và hiểu rõ các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm, công đoàn sẽ tư vấn cho Quý khách hàng từ việc tuyên truyền phổ biến pháp luật đến việc soạn...