Công ty luật TNHH Hà Đô

Các vụ án lao động

  • Chấm dứt hợp đồng lao động

    Chấm dứt hợp đồng lao động

    Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Khi hai bên đã thực hiện xong quyền và nghĩa vụ của mình thì Hợp...

  • Giải quyết tranh chấp trong các vụ án lao động

    Các vụ án lao động

    Công ty Luật Hà Đô với đội ngũ Luật sư chuyên nghiệp, có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp thực tế, thường xuyên cập nhật và hiểu rõ các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm, công đoàn sẽ tư vấn cho Quý khách hàng từ việc đánh giá mức độ,...