Công ty luật TNHH Hà Đô

Tư vấn áp mã hàng hóa (HS) XNK

  • Tư vấn và áp mã hàng hóa (HS) xuất nhập khẩu

    Tư vấn áp mã hàng hóa (HS) xuất nhập khẩu

    Áp mã hàng hóa là một công đoạn bắt buộc trong quá trình kê khai, khai báo hải quan. Khi làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa thì người kê khai hải quan sẽ tự phân loại hàng hóa để làm cơ sở xác định mức thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu...