Công ty luật TNHH Hà Đô

Giải quyết tranh chấp về kiểu dáng, SC

  • Giải quyết về tranh chấp về kiểu dáng, sáng chế

    Giải quyết tranh chấp về kiểu dáng, sáng chế

    Tranh chấp và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang diễn ra khá phổ biến hiện nay tại Việt Nam. Công ty Luật Hà Đô được đánh giá là thành công trong việc phối hợp có hiệu quả với các cơ quan chức năng để tiến hành giải quyết các tranh...