Công ty luật TNHH Hà Đô

Thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng sáng chế

Công ty luật Hà Đô cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, đăng ký sáng chế và đại diện giải quyết tranh chấp về kiểu dáng công nghiệp và tranh chấp về sáng chế.

 • Đăng ký bảo hộ sáng chế cá nhân

  Đăng ký bảo hộ sáng chế

  Sáng chế là tài sản của chủ sở hữu, nhà sáng tạo. Do vậy, chủ sở hữu hoặc nhà sáng tạo có thể đăng ký để bảo hộ độc quyền cho thành quả sáng tạo của mình....

 • Giải quyết về tranh chấp về kiểu dáng, sáng chế

  Giải quyết tranh chấp về kiểu dáng, sáng chế

  Tranh chấp và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang diễn ra khá phổ biến hiện nay tại Việt Nam. Công ty Luật Hà Đô được đánh giá là thành công trong việc phối hợp có hiệu quả với các cơ quan chức năng để tiến hành giải quyết các tranh...

 • Đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích

  Đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích

  Giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội....

 • Đăng ký bảo hộ kiểu dáng cho công nghiệp

  Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

  Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố đó, có tính mới đối với thế giới và dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp....