Công ty luật TNHH Hà Đô

Công văn số 3349/VPCP-NC do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 26-04-2013 về việc xử lý các băng nhóm “xã hội đen”, hoạt động bảo kê ở Hưng Yên, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng.

Công văn số 3349/VPCP-NC do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 26-04-2013 về việc xử lý các băng nhóm “xã hội đen”, hoạt động bảo kê ở Hưng Yên, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
—————-

Số: 3349/VPCP-NC

V/v xử lý các băng nhóm ”xã hội đen”, hoạt động bảo kê ở Hưng Yên, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng yên;
- Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Những ngày qua, các cơ quan báo chí đã đưa tin phản ánh về các đối tượng, băng nhóm “xã hội đen” hoạt động bảo kê, lộng hành ở tỉnh Hưng Yên, thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Về việc này, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ, có ý kiến như sau:

1. Bộ Công an:

- Chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự mà các cơ quan báo chí phản ánh thời gian gần đây, như: băng nhóm “xã hội đen” ở tỉnh Hưng Yên do Phạm Khắc Tú cầm đầu; 03 đối tượng giang hồ ở Hải Phòng sau khi gây án “bị bệnh tâm thần” và tiếp tục điều hành băng nhóm tội phạm; “xã hội đen” bảo kê tacxi hoạt động trái phép ở thành phố Hồ Chí Minh…; đồng thời, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, kiên quyết không để diễn ra tình trạng dung túng, bao che, tiếp tay cho tội phạm;

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ phối hợp với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, tổ chức rà soát các loại đối tượng, các tuyến, địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tội phạm để chủ động phòng ngừa, xử lý có hiệu quả, bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

2. Bộ Công an và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên; Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng kiểm tra, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có liên quan thuộc quyền quản lý trong việc để các đối tượng, băng nhóm “xã hội đen” hoạt động bảo kê, lộng hành, gây hoang mang, bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự tại địa phương, sớm báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

3. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên; Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng tăng cường chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới trên địa bàn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công an; Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên; Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng và các cơ quan liên quan biết, phối hợp thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Ban Nội chính Trung ương;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP;
- Ban Chỉ đạo 138 các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quang Thắng, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTN, V.III;
- Lưu: VT, NC (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

 

Nguyễn Quang Thắng

 

author

Về tác giả: Lê Minh Tuấn

Luật sư, Giám đốc / Lawyer, Director

Tư vấn thương mại quốc tế / International Trade Consultant

Điện thoại: (024) 730 86 999 / Mobi: 090 45 45 299

Email: infor@hado-law.com / Email: infor.ssv@gmail.com 

Đánh giá 9.8 / 10 bởi hơn 200 khách hàng lớn tại Việt Nam