Công ty luật TNHH Hà Đô

Thông báo 158/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thông báo 158/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——–
——

Số: 158/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
———

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG

 TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

 

Ngày 18 tháng 3 năm 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Đại học Quốc gia Hà Nội. Tham dự buổi làm việc của Thủ tướng có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố HồChí Minh. Sau khi nghe báo cáo của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến kết luận như sau:

Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo với chủ trương nhất quán coi giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. Nghị quyết Đại hội Đảng đã xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong ba khâu đột phá chiến lược để đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong những năm qua, với sự nỗ lực, cố gắng to lớn của toàn Đảng, toàn dân; của đội ngũ các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ở mọi cấp học đã nêu cao ý chí, nghị lực, tâm huyết, vượt qua nhiều khó khăn, sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước ta đã liên tục phát triển, đạt được những thành tựu to lớn, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đại học Quốc gia Hà Nội đã có những đóng góp tích cực vào thành tựu chung phát triển đất nước và cùng với Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh được xác định là những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ lớn, đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, được Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, ưu tiên đầu tư phát triển.

1. Những kết quả, phương hướng phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội:

Sau gần 19 năm thành lập, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vươn lên, đạt được những thành tích đáng kể, có bước tiến bộ toàn diện về mọi mặt, từng bước đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ giao phó, đóng góp quan trọng vào công tác đào tạo nguồn nhân lựctrình độ cao và sự nghiệp phát triển nền giáo dục đại học Việt Nam.

Quy mô, chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng; có đội ngũ Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ chiếm tỷ lệ cao so với cả nước; có nhiều Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo Ưu tú; Hoạt động đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội ngày càng được chuẩn hóa; từng bước tiếp cận với chuẩn mực quốc tế. Hàng năm đã đào tạo cho đất nước hàng vạn cán bộ khoa học có trình độ kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ với chất lượng ngày càng nâng lên. Đại học Quốc gia Hà Nội đã được xếp hạng vào nhóm 250 các đại học hàng đầu Châu Á.

Công tác nghiên cứu khoa học có bước tiến bộ, tập trung vào các lĩnh vực khoa học mũi nhọn, hiện đại, thiết thực; hình thành các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và hàng chục nhóm nghiên cứu mạnh. Hàng năm có gần một nghìn bài báo nghiên cứu khoa học công bố trên các tạp chí có uy tín trong và ngoài nước và là một trong 3 cơ sở đại học có số lượng công trình nghiên cứu khoa học công bố quốc tế dẫn đầu cả nước.

Đại học Quốc gia Hà Nội đã tập trung xây dựng, phát triển và củng cố mô hình tổ chức đại học mới, phù hợp với xu thế phát triển, hội nhập quốc tế. Những năm qua đã thành lập thêm các trường đại học thành viên; mở rộng ngành nghề đào tạo, từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Tuy vậy, so với yêu cầu và nhiệm vụ, mục tiêu xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành một đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong khu vực và thế giới thì những kết quả đạt được trong thời gian qua còn khá khiêm tốn, còn có những hạn chế, bất cập cần sớm được khắc phục để đẩy nhanh tốc độ phát triển, tạo sự bứt phá, vượt trội về mọi mặt, nhất là đào tạo, nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo ra nhiều sản phẩm nghiên cứu giá trị ứng dụng cao, thiết thực; hoàn thiện một bước cơ bản về mô hình và cơ chế hoạt động của một đại học hai cấp, làm tăng hiệu quả quản trị đại học trong Đại học Quốc gia.

2. Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và vị trí của Đại học Quốc gia, cần tập trung chỉ đạo thực hiện làm tốt một số việc sau đây:

Đại học Quốc gia Hà Nội:

- Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tạo bước đổi mới căn bản và toàn diện về mọi mặt, tương xứng với vị trí, nhiệm vụ được giao, xây dựng Đại học Quốc gia trở thành một đại học nghiên cứu tiên tiến, đa ngành, đa lĩnh vực. Công tác đào tạo, nghiên cứu phải thực sự gắn với thực tiễn đời sống kinh tế – xã hội của đất nước. Đại học Quốc gia phải phát huy mạnh mẽ vai trò trọng điểm của mình trong hệ thống giáo dục đại học cả nước;

- Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; nâng cao hơn nữa tỷ lệ giảng viên có trình độ cao tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư. Chú trọng việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và giáo dục đạo đức, lý tưởng nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên; luôn giữ vững khối đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đại học; cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, tạo được bước chuyển biến, tiến bộ rõ rệt về chất lượng;

- Tăng cường hợp tác quốc tế, tập trung mở rộng hợp tác, liên kết với các trường đại học tiên tiến, có uy tín cao trong khu vực và quốc tế; có cơ chế, chính sách thu hút các nhà khoa học trình độ cao, tài năng ở trong và ngoài nước tham gia vào các hoạt động đào tạo, quản lý của Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm tạo ra những bước phát triển nhanh trên mọi lĩnh vực;

- Chủ động, tích cực tham gia cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thiện các văn bản pháp lý cơ bản quy định về mô hình Đại học Quốc gia, đáp ứng yêu cầu của Luật giáo dục đại học mới được Quốc hội thông qua, sớm trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành; phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong các hoạt động triển khai thực hiện Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo: khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Nghị định và Quy chế đối với các Đại học Quốc gia, phù hợp với quy định của Luật giáo dục đại học, sớm trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng phối hợp Đại học Quốc gia Hà Nội và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, trong đó làm rõ những nội dung thiết yếu như: quy mô, mức độ, cơ chế, nguồn vốn đầu tư với lộ trình, bước đi phù hợp, khả thi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp với các Bộ, ngành liên quan do Thủ tướng chủ trì để nghe về Đề án này.

3. Về các đề nghị của Đại học Quốc gia Hà Nội:

- Về việc xây dựng Đề án thực hiện cơ chế đặc thù để thu hút, đãi ngộ các nhà khoa học có trình độ cao, tài năng của Đại học Quốc gia Hà Nội: Đồng ý Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ;

- Về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, phấn đấu trong 5 năm tới có thể chuyển được một số trường đại học, đơn vị thành viên lên cơ sở mới HòaLạc và cho phép Đại học Quốc gia Hà Nội được làm chủ đầu tư đối với những dự án thành phần được đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa: Đại học Quốc gia Hà Nội chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng để sớm hoàn thiện Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia nêu trên, trong đó cụ thể hóa lộ trình, kế hoạch triển khai thực hiện các dự án thành phần trong từng giai đoạn để sớm trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Đại học Quốc gia Hà Nội và các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan biết, thực hiện.

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Các Bộ: GD&ĐT, XD, KH&ĐT, TC, KH&CN, NV;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

                Nguyễn Văn Tùng

author

Về tác giả: Lê Minh Tuấn

Luật sư, Giám đốc / Lawyer, Director

Tư vấn thương mại quốc tế / International Trade Consultant

Điện thoại: (024) 730 86 999 / Mobi: 090 45 45 299

Email: infor@hado-law.com / Email: infor.ssv@gmail.com 

Đánh giá 9.8 / 10 bởi hơn 200 khách hàng lớn tại Việt Nam