Công ty luật TNHH Hà Đô

Tư vấn thủ tục phá sản doanh nghiệp

Công ty Luật TNHH Hà Đô tư vấn thủ tục phá sản doanh nghiệp.

Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản là doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong hoạt động kinh doanh sau khi đã áp dụng các biện pháp tài chính cần thiết mà vẫn mất khả năng thanh toán nợ đến hạn.

tư vấn phá sản doanh nghiệp


Để xem xét một doanh nghiệp có lâm vào tình trạng phá sản hay không phải căn cứ vào 2 điều kiện:

 • Mất khả năng thanh toán nợ đến hạn
 • Hiện tượng mất khả năng thanh toán nợ đến hạn không còn là hiện tượng nhất thời mà rất trầm trọng thuộc về bản chất và không thể khắc phục được.

Những người có quyền nộp đơn yêu cầu phá sản:

 • Chủ nợ
 • Người lao động trong trường hợp doanh nghiệp không trả được lương, các khoản nợ khác cho người lao động
 • Chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước
 • Các cổ đông công ty cổ phần
 • Thành viên hợp danh công ty hợp danh.

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chính sau đây:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn;
 • Tên, địa chỉ của người làm đơn;
 • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản;
 • Các khoản nợ không có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần đến hạn mà không được doanh nghiệp, hợp tác xã thanh toán;
 • đ) Quá trình đòi nợ;
 • Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản.
thủ tục phá sản doanh nghiệp

Thủ tục phá sản doanh nghiệp cần những gì:

1. Nộp đơn yêu cầu và mở thủ tục phá sản;

2. Phải nộp kèm theo đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản các giấy tờ, tài liệu sau đây:

 • Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong đó giải trình nguyên nhân và hoàn cảnh liên quan đến tình trạng mất khả năng thanh toán; nếu doanh nghiệp là công ty cổ phần mà pháp luật yêu cầu phải được kiểm toán thì báo cáo tài chính phải đựơc tổ chức kiểm toán độc lập xác nhận;
 • Báo cáo về các biện pháp mà doanh nghiệp đã thực hiện, nhưng vẫn không khắc phục được tình trạng mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn;
 • Bảng kê chi tiết tài sản của doanh nghiệp và địa điểm nơi có tài sản nhìn thấy được;
 • Danh sách các chủ nợ của doanh nghiệp trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của các chủ nợ; ngân hàng mà chủ nợ có tài khoản; các khoản nợ đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm; các khoản nợ chưa đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm;
 • Danh sách những ngươì mắc nợ của doanh nghiệp trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của họ; ngân hàng mà họ có tài khoản; các khoản nợ đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm; các khoản nợ chưa đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm;
 • Danh sách ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên, nếu doanh nghiệp mắc nợ là một công ty có các thành viên liên đới chịu trách nhiệm về những khoản nợ của doanh nghiệp;
 • Những tài liệu khác mà Toà án yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp theo quy định của pháp luật.

Thời hạn giải quyết:

 • Ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản: 30 ngày kể từ ngày toà án thụ lý hồ sơ.
 • Niêm yết danh sách chủ nợ, người mắc nợ: 60 ngày kể từ ngày toà án ra quyết định mở thủ tục phá sản.
 • Khiếu nại và giải quyết khiếu nại danh sách chủ nợ: 15 ngày kể từ ngày niêm yết.

Để được tư vấn chi tiết về thủ tục phá sản doanh nghiệp, thành lập công tythành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi: 1900 62 80

Tham khảo: Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh Luật Hà Đô

author

Về tác giả: Lê Minh Tuấn

Luật sư, Giám đốc /   Lawyer, Director

Tư vấn thương mại quốc tế / International Trade Consultant

Điện thoại: (04) 730 86 999 / Mobi: 090 45 45 299

Email: infor@hado-law.com / Email: infor.ssv@gmail.com 

Đánh giá 9.8 / 10 bởi hơn 200 khách hàng lớn tại Việt Nam