Công ty luật TNHH Hà Đô

Thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam

  • Tư vấn thủ tục thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

    Tư vấn thủ tục thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

    Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của công ty nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam...

  • Thủ tục thành lập công ty liên doanh với nước ngoài

    Thủ tục thành lập công ty liên doanh với nước ngoài

    Kinh tế mở cửa , việc nhà đầu tư liên doanh, liên kết với các công ty nước ngoài để thành lập công ty liên doanh đã trở nên phổ biến, không còn gì mới mẻ. Thủ tục thành lập công ty liên doanh cũng tuơng tự như thành lập công ty 100 % vốn nuớc ngoài...