Công ty luật TNHH Hà Đô

Tư vấn loại hình doanh nghiệp

  • Tư vấn các loại hình doanh nghiệp

    Tư vấn loại hình doanh nghiệp

    Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách...