Công ty luật TNHH Hà Đô

Thủ tục thành lập công ty Cổ phần

  • Thủ Tục Thành Lập Công Ty Cổ Phần tại Hà Nội

    Thủ tục thành lập công ty Cổ phần tại Hà Nội

    Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được phát hành huy động vốn tham gia của...