Công ty luật TNHH Hà Đô

Tài chính, chứng khoán

  • Lĩnh vực Tài chính, chứng khoán

    Tài chính, chứng khoán

    Chứng khoán và thị trường vốn của Việt Nam đang trong thời kỳ non trẻ, nhưng đã và đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế. Tuy nhiên, hành lang pháp lý cho lĩnh vực này còn thiếu, chưa đồng bộ nên tiềm ẩn nhiều...