Công ty luật TNHH Hà Đô

 • Tư vấn và thành lập doanh nghiệp trọn gói

  Tư vấn thành lập doanh nghiệp trọn gói

  Nhằm giảm thiểu thời gian cho Quý khách hàng Công ty Luật Hà Đô sẽ thực hiện dịch vụ trọn gói từ việc tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp, chuyển bị hồ sơ, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến việc khắc dấu, công bố thành...

 • Tư vấn các loại hình doanh nghiệp

  Tư vấn loại hình doanh nghiệp

  Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách...