Công ty luật TNHH Hà Đô

 • Dịch vụ kế toán và kê khai thuế

  Dịch vụ kế toán, kê khai thuế

  Để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, Công ty Luật Hà Đô cung cấp dịch vụ kế toán, đại diện cho Quý khách hàng xử lý, giải quyết mọi vấn đề liên quan đến thuế, tài chính một cách chuyên nghiệp và tin cậy nhất....

 • Thay đổi về ngành nghề kinh doanh

  Thay đổi ngành nghề kinh doanh

  Thay đổi ngành nghề kinh doanh đôi khi cần thiết với doanh nghiệp khi kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên, theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành thì khi xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp...

 • Thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty

  Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

  Đăng ký trụ sở công ty là yêu cầu bắt buộc khi thành lập cũng như trong quá trình hoạt động của công ty. Do vậy, khi doanh nghiệp có sự thay đổi địa chỉ trụ sở công ty thì việc đăng ký lại về sự thay đổi cũng là yêu cầu bắt buộc theo quy định của...

 • Thay đổi tên cho công ty

  Thay đổi tên công ty

  Tên công ty có ý nghĩa rất quan trong, vừa là thương hiệu của doanh nghiệp, vừa thể hiện những đặc trưng riêng cũng như lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động và phát triển, tên công ty hiện tại có thể không còn...

 • Thay đổi thành viên trong công ty

  Thay đổi thành viên công ty

  Trường hợp người đại diện theo pháp luật không thông báo kết quả tiến độ góp vốn theo quy định, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc thành viên sở hữu phần vốn góp lớn nhất tại công ty có quyền nhân danh công ty thực hiện...

 • Hướng dẫn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

  Thay đổi người đại diện theo pháp luật

  Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật dựa trên các quy định của Luật Doanh nghiệp. Tư vấn, hướng dẫn thay đổi người đại diện cho công ty....

 • Chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp

  Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

  Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức nhằm tái cấu trúc doanh nghiệp. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đem lại sự thuận lợi, phù hợp cho nhu cầu kinh doanh của Quý khách hàng....

 • Tư vấn thủ tục thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

  Tư vấn thủ tục thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

  Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của công ty nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam...

 • Thủ Tục Thành Lập Công Ty Cổ Phần tại Hà Nội

  Thủ tục thành lập công ty Cổ phần tại Hà Nội

  Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được phát hành huy động vốn tham gia của...

 • Thủ Tục Thành Lập Công Ty TNHH tại Hà Nội

  Thủ tục thành lập công ty TNHH tại Hà Nội

  Công ty Luật Hà Đô xin chia sẻ một số thông tin về hồ sơ và thủ tục thành lập, hy vọng sẽ giúp được Quý khách hàng khi muốn thành lập một doanh nghiệp mới....